Langer zelfstandig thuis wonen

Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, QuaWonen, Fundis, Kwadraad, Zorgpartners Midden-Holland en het Groene Hart Ziekenhuis roepen de gemeenten in Midden-Holland op om de regierol te nemen om het langer zelfstandig thuis wonen voor kwetsbare senioren te faciliteren. De gemeenten zouden dit als topprioriteit moeten opnemen in het nieuwe collegeprogramma dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 opgesteld wordt. Op 12 maart was hierover een persconferentie.

Bij de persconferentie waren aanwezig: Margot van der Starre, voorzitter Raad van Bestuur ZorgPartners, Jeroen van den Oever, directeur Fundis, Rob van den Broeke, directeur-bestuurder QuaWonen, René Mascini, directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland, Henk Brückmann, adjunct-directeur Mozaïek Wonen, Godfried Bernasconi, voorzitter Raad van Bestuur GHZ en René Verkuylen, bestuurder raad van Toezicht Kwadraad. Deze bestuurders gaven toelichting op het opgestelde pamflet over waarom er aandacht nodig is, wat er nodig en met welke randvoorwaarden, wat de partijen vragen aan de gemeenten en wat ze zelf aanbieden.

Deze organisaties van woningcorporaties, welzijn en zorg hebben de handen ineengeslagen. Dankzij deze samenwerking kunnen ze een nog sterker front vormen om een integraal concept te realiseren voor kwetsbare senioren. Vanuit die eensgezindheid vragen ze de gemeenten in Midden-Holland actief regie te nemen om langer zelfstandig thuis wonen voor kwetsbare senioren te faciliteren.

Na de toelichting was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Een samenvatting van de vragen is hier te lezen in de Q&A.