Schotelantenne 

Schotelantennes ontsieren het straatbeeld, ze brengen schade aan de woning toe en er zijn inmiddels voldoende digitale alternatieven beschikbaar. Daarom handhaaft Mozaïek Wonen met betrekking tot nogal wat woningen een absoluut verbod op het plaatsen van schotelantennes.

Schotelantenneverbod
In deze lijst leest u waar het verbod voor schotelantennes op woningen van Mozaïek Wonen geldt.

In alle andere gevallen gelden strikte voorwaarden en is toestemming vereist van Mozaïek Wonen. In die gevallen geldt dat een schotel op de juiste plaats en deugdelijk moet worden geplaatst of bevestigd. Hij mag geen schade aan de woning veroorzaken en de schotel moet een flinke storm kunnen doorstaan. Een schotelantenne mag op geen enkele manier overlast aan derden toebrengen: hij mag, bijvoorbeeld, niet de zon of het uitzicht van uw buren (gedeeltelijk) blokkeren. Vandaar dat u voor het plaatsen van een schotelantenne onze toestemming nodig heeft.

Vraag advies aan onze opzichter
Neem voor deskundig advies contact op met één van onze opzichters.

Voorwaarden
Lees hier de voorwaarden waar een schotelantenne aan moet voldoen.
 
Aanvragen
U kunt toestemming vragen via het aanvraagformulier Schotelantenne.

Controle
Uw verzoek om toestemming van Mozaïek Wonen voor het plaatsen van een schotelantenne, wordt behandeld door onze opzichter. Hij controleert vooraf of de beoogde schotel, de bevestigingsplaats, de materialen, et cetera aan daarvoor geldende voorwaarden voldoen. Is dit niet het geval en gaat u toch tot plaatsing over, dan zal Mozaïek Wonen de schotelantenne verwijderen en de schade herstellen, waarbij alle kosten voor uw rekening zijn. Het is dus erg belangrijk uw voorgenomen schotelplaatsing goed af te stemmen met onze opzichter! Dat geldt temeer omdat hij weet welke aanvullende voorwaarden de gemeente stelt aan het plaatsen van een schotelantenne.

Schade
U bent als huurder verantwoordelijk voor alle schade die de schotelantenne veroorzaakt bij omvallen of wegwaaien. Daarom stellen wij als voorwaarde dat u een WA-verzekering afsluit. Bij verhuizing bent u verplicht de schotel te verwijderen en alle (demontage)schade aan de woning te herstellen. Als wij onderhoud aan de woning gaan uitvoeren bent u verplicht de schotel direct te verwijderen zodat ons werk geen vertraging oploopt.