Voorwaarden

 1. Mozaïek Wonen geeft alleen toestemming voor een schotel met een doorsnede van maximaal 60 centimeter.
 2. Bij voorkeur plaatst u de schotel op een losse voldoende verzwaarde voet op het balkon of in uw tuin. Als voldoende spankabels of zwaarte is aangebracht, mag de (schotel)antenne ook op een standaard van maximaal 1,2 meter worden geplaatst.
 3. De (schotel)antenne mag alleen aan de achterzijde, in de achtertuin of aan een stenen berging van de woning geplaatst of bevestigd worden.
  De (schotel)antenne blijft binnen de balkonruimte of perceelgrens.
 4. De (schotel)antenne mag niet op het dak van het gebouw geplaatst worden of boven het gebouw uitsteken.
 5. Voor de bevestiging van de (schotel)antenne gebruikt u materialen die roestvrij zijn. De (schotel)antenne zelf is ook schoon en roestvrij.
 6. De (schotel)antenne hangt tenminste 50 cm van een hoek of rand in het gevelmetselwerk of de betonconstructie.
 7. Voor doorvoer van de kabel(s) boort u een naar binnen schuin oplopend gat in het steenachtige gevelwerk.
 8. Als beheerder en/of eigenaar bent u aansprakelijk voor alle schade bij omvallen of wegwaaien van de (schotel)antenne.
 9. Als beheerder en/of eigenaar bent u aansprakelijk voor het onderhouden en roestvrij houden van de (schotel)antenne.
 10. Op eerste aanwijzing van Mozaïek Wonen, verwijdert u bij onderhoudswerkzaamheden, binnen vijf werkdagen tijdelijk de (schotel)antenne. Zodra de onderhoudswerkzaamheden gereed zijn, kunt u de (schotel)antenne weer terugplaatsen. U heeft geen recht op schadeloosstelling als u de (schotel)antenne tijdelijk niet kunt gebruiken.
 11. Bij einde huurovereenkomst verwijdert u de (schotel)antenne en herstelt u eventuele schade aan het gehuurde. Voor het uithakken en vervangen van gebroken of afgebrokkelde stenen schakelt Mozaïek Wonen een bedrijf in. De kosten van deze reparatie zijn voor uw rekening.
 12. Bij einde huurovereenkomst krijgt u geen toestemming om de (schotel)antenne over te laten nemen door de nieuwe huurder.