Inwoning

Waarom heeft u toestemming tot inwoning nodig?
Omdat overbewoning (teveel mensen in één woning) of onderverhuur zonder toestemming van de verhuurder negatieve gevolgen kan hebben voor de leefbaarheid in de buurt (overlast). De leefbaarheid kan daarmee achteruit gaan en omwonenden kunnen een gevoel van onveiligheid krijgen. Mozaïek Wonen wil graag weten wie er in haar huurwoningen wonen. Voorkom misverstanden en vraag toestemming tot inwoning aan voordat u tijdelijk met iemand in uw woning wilt wonen.

De huurder
Bij de aanvraag moet u zich als huurder bewust zijn van uw verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor de eventuele overlast die de (tijdelijke) inwoner veroorzaakt.

Let op! Inwoning kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, uitkering(en) en gemeentelijke belasting(en).

Geen onder- of wederhuur
Daarnaast verklaart u dat de aanvraag tot inwoning niet leidt tot een situatie waarbij de inwoner huur moet betalen voor het inwonen (onderhuur) of dat de gehele woning verhuurd wordt aan de inwoner (wederhuur). Dit is volgens de algemene huurvoorwaarden niet toegestaan. Bij constatering van onderhuur of wederhuur neemt Mozaïek Wonen juridische stappen en riskeert u een boete of verlies van de woning.

Door het indienen van de aanvraag verklaard u samen met de toekomstige inwoner dat u toestemming verleent voor onderzoek naar het woonverleden van de toekomstige inwoner. Dit houdt in dat wij navraag doen bij de huidige en/of vorige verhuurder. Een antecedentenonderzoek bij politie kan soms deel uitmaken van het onderzoek.

Voorwaarden

De geldende criteria voor het beoordelen van de aanvragen tot inwoning hebben betrekking op:

 1. Een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier
  Uw aanvraagformulier moet volledig en juist worden ingevuld en voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) van de huurder én van de aanvrager;
  Aanvragers in Bodegraven of Moordrecht voegen ook een origineel uittreksel van de Basis Registratie Personen van de Gemeente Bodegraven dan wel Gemeente Zuidplas toe.
  Het uittreksel, met daarop de historische adresgegevens, is maximaal drie maanden oud.
 2. De grootte van de woning
  Ten aanzien van de grootte van de woning gelden de volgende criteria voor maximale bewoning:
  1 kamerwoning:  1 personen
  2 kamerwoning:  2 personen
  3 kamerwoning:  3 personen
  4 kamerwoning:  5 personen
  5 kamerwoning:  7 personen
  Wanneer er sprake is van een duurzame relatie kan het maximaal aantal personen met 1 persoon worden verruimd. Bij overschrijding van het maximum aantal bewoners wordt de aanvraag afgewezen!
 3. Huurschulden van de inwoner en/of huurder bij de corporatie
  Als de inwoner of de huurder een (huur)schuld heeft bij Mozaïek Wonen of een andere verhuurder, is dit een reden om de aanvraag af te wijzen. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer de volledige huurschuld is voldaan.
 4. Een overlastverleden van inwoner en/of huurder
  Een overlastverleden van huurder en/of inwoner is doorgaans reden tot afwijzing. Besef ook dat u als huurder verantwoordelijk bent voor het gedrag van de inwonende personen.