​Medehuurderschap

Het medehuurderschap is van belang voor mensen die samenwonen zonder dat hun naam in het huurcontract staat vermeld. Wanneer is voldaan aan daarvoor geldende wettelijke voorwaarden, kunnen zij na twee jaar ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’ het medehuurderschap aanvragen. Met het medehuurderschap krijgen zij vrijwel dezelfde rechten en plichten als de huurder. Doen zij dat niet, dan moeten ze bij verhuizing van de huurder eveneens de woning verlaten. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder.

Huisvestingvergunning
Wanneer het gaat om een woning waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is, dan zal de medehuurder ook over deze vergunning moeten beschikken om de bewoning voort te mogen zetten. Dit geldt niet wanneer de medehuurder de status van echtgenoot of geregistreerd partner heeft of bij het overlijden van de huurder. In beide gevallen mag de medehuurder de bewoning zonder meer voortzetten.

Vanzelfsprekend is de woning in kwestie het hoofdverblijf van de kandidaat-medehuurder. En hij of zij kan aantoonbaar de huur betalen als dat nodig is. Tot slot kijken we, conform de regels voor woningtoewijzing, of de woning ‘passend’ is. Als voorbeeld: een tweekamerwoning is niet passend voor twee volwassenen en drie kinderen.

Medehuurderschap aanvragen
U kunt medehuurderschap aanvragen via het aanvraagformulier medehuurderschap.

Lees meer over medehuurderschap.