​Medehuurdeschap

Uitsluitingen
Mozaïek Wonen is wettelijk verplicht om de schaarse, betaalbare woonruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen. Daarom onderzoeken we iedere aanvraag voor medehuurderschap zorgvuldig. Want helaas komt het regelmatig voor dat mensen proberen op deze manier iemand ‘door de achterdeur’ aan een woning te helpen. Daaraan werken we natuurlijk niet mee.

Kinderen
Het medehuurderschap wordt niet verleend aan inwonende (klein)kinderen van de huurder. Zo’n relatie is immers niet gericht op het doen ontstaan van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Integendeel: het is juist de bedoeling dat kinderen op een gegeven moment het ‘ouderlijk nest’ verlaten. Hier wordt dus volgens de wet niet voldaan aan het criterium ‘duurzaam’. Maar…misschien bent u de uitzondering die deze regel bevestigt. Indien u dat zo ziet, leg uw aanvraag dan gewoon aan ons voor. Mozaïek geeft u binnen twee weken uitsluitsel.

Bij vertrek
Bij echtscheiding, of bij ontbinding van het geregistreerd partnerschap, bepaalt u zelf, al dan niet met tussenkomst van de kantonrechter, wie de woning blijft bewonen. In alle overige gevallen van medehuurderschap zal bij vertrek van de huurder uit een sociale huurwoning aan de hand van de huisvestingsverordening worden bezien of de medehuurder de woning mag blijven bewonen. Bij een vrije sectorwoning geldt die beperking niet.

Bij overlijden
Bij overlijden gelden nog enkele bijzondere regels. Als het een echtgenoot c.q. geregistreerd partner betreft mag de achterblijvende partner de woning blijven bewonen. En dat geldt, zoals eerder opgemerkt, ook voor de samenwoner zonder boterbriefje, die op dat moment van overlijden van de huurder al een erkend medehuurder is. Een nieuwe huisvestingsvergunning heeft deze medehuurder dan niet nodig. In alle overige gevallen van medehuurderschap zal bij overlijden van de huurder van een sociale huurwoning aan de hand van de huisvestingsverordening worden bezien of de medehuurder de woning mag blijven bewonen.

Vergeten aan te vragen
Het kan ook voorkomen dat wél sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding (langer dan twee jaar), terwijl geen medehuurderschap is aangevraagd. Bij overlijden van de huurder mag de huisgenoot dan in ieder geval nog zes maanden de woning blijven huren. In die periode kan de huisgenoot alsnog een aanvraag indienen bij Mozaïek Wonen om voor onbepaalde tijd in de woning te mogen blijven. Als de huisgenoot in aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning is de kans aanwezig dat we het verzoek kunnen honoreren.