​Leefbaarheidsfonds

Huurders die zelf actief aan de slag gaan om de leefbaarheid in de straat, flat of buurt te verbeteren, kunnen we ondersteunen. Bijvoorbeeld door middel van onze eigen ervaring en kennis of we brengen u in contact met andere partijen, zoals gemeente, wijkteam en politie. Voor een eventuele financiële bijdrage heeft Mozaïek Wonen het leefbaarheidsfonds.

Hoe werkt het?
Heeft u een idee om zelf of met uw buren de leefbaarheid in uw wooncomplex of -omgeving te verbeteren?

Laat het ons weten via het formulier Leefbaarheidsfonds.

Let erop dat u wel een idee indient namens meerdere personen: een aantal actieve bewoners of bewonerscommissie. We willen ook graag weten wat de inbreng - geld of helpende handen- is van de bewoners. U kunt ook schriftelijk een aanvraag doen. Vanzelfsprekend krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of en hoe we u kunnen helpen bij het realiseren van het idee.

Voorbeelden

  • Mozaïek Wonen kan helpen bij het opstarten van een ruilbeurs in het leveren van diensten aan elkaar in de buurt; in ruil voor het doen van klusjes helpt de ander b.v. bij het invullen van formulieren,  boodschappen doen of tuinieren.
  • Door middel van een kleine bijdrage van bewoners kunnen bewoners zelf activiteiten organiseren; zoals een koffieochtend en spelletjesdag. Mozaïek Wonen kan dan helpen bij het opstarten hiervan door mensen met elkaar in contact te brengen.
  • Een ouderencomplex klopte bij ons aan voor sneeuwschuivers voor in de winter. Met een kleine bijdrage vanuit het leefbaarheidsfonds zijn er twee sneeuwschuivers aangeschaft en met elkaar zorgen de bewoners dat de paden sneeuwvrij blijven.