Ik ben huurder
Lees voor
Ik ben 
Huurder
Woonfraude

Het lijkt misschien financieel aantrekkelijk: een woning geheel of gedeeltelijk doorverhuren aan iemand anders of een lege zolder gebruiken voor hennepteelt. Degene die het doet, pleegt (woon)fraude. Woonfraude is niet sociaal, kan gevaarlijke situaties geven en het kan een flinke boete opleveren.

Er zijn drie vormen van woonfraude:


Stel: uw tuin is 4 meter breed en 8 meter diep en het terras in uw tuin is 3 meter breed en 3 meter diep. Alles is 20 cm verzakt.

Onrechtmatige bewoning

Een woning buiten de toewijzingsregels om en zonder onze toestemming aan iemand verhuren, die daarvoor volgens deze regels niet in aanmerking komt. Bijvoorbeeld de woning doorgeven aan kinderen, familie of bekenden. Ook het niet bewonen van de woning (door de hoofdhuurder) en het bewonen van de woning met meer mensen dan is toegestaan (overbewoning) is onrechtmatig.

Onrechtmatige doorverhuur

Als de eigenlijke huurder de woning geheel of gedeeltelijk door, - of onderverhuurt aan iemand anders, zonder dat de verhuurder dat weet en toestemming heeft gegeven.

Onrechtmatig gebruik

De woning wordt voor iets anders gebruikt dan wonen. Bijvoorbeeld voor drugshandel, wietteelt of prostitutie.


Bij alle bovengenoemde gevallen zeggen wij de huurovereenkomst op en zo nodig stappen we naar de rechter. In de huurvoorwaarden is een boeteclausule opgenomen. De huurder kan hierdoor rekenen op een fikse eindafrekening.

Melden

U kunt woonfraude (desnoods anoniem) telefonisch of schriftelijk melden. Of u vult het woonfraudeformulier in. Mailen kan ook: woonfraude@mozaiekwonen.nl.

Komt u liever langs op kantoor? U bent van harte welkom. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld.

Kies een plaats*
Bodegraven
Gouda
Moordrecht
Nieuwerbrug
Vertrouwelijk
Natuurlijk behandelen wij uw melding vertrouwelijk. Dat betekent dat wij uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming doorgeven aan anderen. U kunt er zeker van zijn dat wij nooit uw naam of adres doorgeven aan de persoon die wij onderzoeken.
Soort woonfraude
Op welk adres vermoedt u woonfraude?
Omschrijving woonfraude
Wilt u op de hoogte worden gehouden over het verloop van het onderzoek?
Mozaïek Wonen dankt u voor de melding!
* velden zijn verplicht.


Hoe herkent u woonfraude?

Er zijn verschillende signalen om woonfraude te herkennen:

 • Gordijnen die altijd dicht zijn;
 • Er brandt (vrijwel) nooit licht in de woning;
 • Huurwoning maakt een verlaten indruk;
 • Naamplaatje ontbreekt vaak;
 • Brievenbus zit vol, wordt zelden geleegd;
 • Brievenbus wordt juist wel regelmatig geleegd, maar door verschillende (onbekende) personen of mensen gaan na het legen gelijk weer weg zonder de woning te betreden;
 • Verhuizingen die bijvoorbeeld midden in de nacht, dus op vreemde tijden, plaatsvinden;
 • De oude of huidige huurders heeft u al een tijd niet gezien;
 • De auto/fiets van de huurder ziet u slechts enkele keren per maand;
 • In- en uitloop van allerlei onbekende mensen, vaak tot laat in de nacht;
 • Bezoek staat vaak na enkele minuten weer buiten;
 • "Nieuwe bewoners" willen graag anoniem blijven en zijn moeilijk aanspreekbaar;
 • Ramen geblindeerd kan betekenen dat er hennep wordt gekweekt;
 • Toename van vocht kan een signaal zijn van een hennepkwekerij;
 • Penetrante geur van hennepplanten;
 • Vreemd geluid van transformatoren en ventilatoren;
 • Muren voelen op bepaalde tijden warm aan.

Aanpak Hennepteelt door Mozaïek Wonen

Om veel gerichter te kunnen optreden tegen thuistelers heeft Mozaïek Wonen haar handtekening gezet onder het Hennepconvenant. Gemeente Gouda en Bodegraven, Politie Hollands Midden, netwerkbeheerder Stedin (energie) en Mozaïek Wonen werken actief samen en wisselen informatie uit  waardoor de pakkans groter is.


​Waarom is de aanpak van woonfraude zo belangrijk?
Misschien denkt u wel: wie heeft er nu last van, dat er iemand anders dan de eigenlijke huurder, in de woning woont? Als de verhuurder zijn geld krijgt, is het toch goed? Maar dat is iets te simpel gedacht.


Woonfraude dupeert woningzoekenden

Mozaïek Wonen vindt het niet eerlijk dat sommige mensen in een huis wonen waar ze eigenlijk geen recht op hebben. Als woningen "buiten het systeem om" worden verhuurd, moeten mensen die wel netjes op hun beurt wachten, nog langer wachten op een vrijkomende woning. Woonfraude is dus niet sociaal.

Woonfraude veroorzaakt overlast

Als teveel mensen in een huis wonen of als de woning gebruikt wordt om hennep te kweken, kan dat technische mankementen veroorzaken, zoals lekkages, brandgevaar en verhoogde kans op legionellabesmetting. Dit is niet alleen gevaarlijk voor de bewoners zelf, maar ook voor omwonenden.

Vaak ervaren buren ook overlast. Op uw trap, portiek of galerij komt u onbekende personen tegen met wie u geen of moeilijk contact kunt krijgen en die niet betrokken zijn bij uw buurt. Ook drugshandel bevordert niet de leefbaarheid in uw omgeving.

Er zijn verschillende signalen om woonfraude te herkennen:

 • Gordijnen die altijd dicht zijn;
 • Er brandt (vrijwel) nooit licht in de woning;
 • Huurwoning maakt een verlaten indruk;
 • Naamplaatje ontbreekt vaak;
 • Brievenbus zit vol, wordt zelden geleegd;
 • Brievenbus wordt juist wel regelmatig geleegd, maar door verschillende (onbekende) personen of mensen gaan na het legen gelijk weer weg zonder de woning te betreden;
 • Verhuizingen die bijvoorbeeld midden in de nacht, dus op vreemde tijden, plaatsvinden;
 • De oude of huidige huurders heeft u al een tijd niet gezien;
 • De auto/fiets van de huurder ziet u slechts enkele keren per maand;
 • In- en uitloop van allerlei onbekende mensen, vaak tot laat in de nacht;
 • Bezoek staat vaak na enkele minuten weer buiten;
 • "Nieuwe bewoners" willen graag anoniem blijven en zijn moeilijk aanspreekbaar;
 • Ramen geblindeerd kan betekenen dat er hennep wordt gekweekt;
 • Toename van vocht kan een signaal zijn van een hennepkwekerij;
 • Penetrante geur van hennepplanten;
 • Vreemd geluid van transformatoren en ventilatoren;
 • Muren voelen op bepaalde tijden warm aan.


Vertrouwelijk
Natuurlijk behandelen wij uw melding vertrouwelijk. Dat betekent dat wij uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming doorgeven aan anderen. U kunt er zeker van zijn dat wij nooit uw

naam of adres doorgeven aan de persoon die wij onderzoeken. Help daarom mee om woonfraude op te sporen. Als u het idee heeft dat één van uw buren of buurtgenoten woonfraude pleegt, geef dat dan aan ons door. U helpt hiermee mensen die op een eerlijke manier een woning willen huren.


Woonfraude onderzoek

Op basis van uw melding stelt Mozaïek Wonen een onderzoek in. Een grondig woonfraudeonderzoek neemt altijd enige tijd in beslag. Ook werkt Mozaïek Wonen samen met de gemeente, politie en diverse andere instanties.

Gevolgen woonfraude

Als er sprake is van woonfraude, zeggen wij de huurovereenkomst op. Als het nodig is stappen wij naar de rechter. In de algemene huurvoorwaarden is een boete opgenomen. De huurder kan hierdoor rekenen op een fikse rekening. Ook kunnen wij de schade verhalen. Steeds vaker legt de rechter boetes op die zo hoog zijn dat het hele voordeel van bijvoorbeeld het doorverhuren van de woning aan iemand anders wordt tenietgedaan.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen is het mogelijk uw woning tijdelijk in gebruik te geven aan een ander. Wilt u hier meer over weten kijk dan bij "inwoning" en "huisbewaarderschap".

Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.