Advieswijzer
Verwarmen en ventileren


Luchtvochtigheid
Vochtproblemen in uw woning ontstaan niet vanzelf. Schimmelgroei op wandoppervlakken of plafonds is altijd het gevolg van een te hoge relatieve luchtvochtigheid. Zuinig stookgedrag in combinatie met onvoldoende ventilatie is meestal de oorzaak van een te hoge relatieve vochtigheid. In de meeste gevallen kunt u dus zelf met goed verwarmen en op de juiste wijze ventileren van de vertrekken vochtproblemen in uw woning voorkomen!

Verwarmen

De meeste vochtproblemen ontstaan bij een lage temperatuur, omdat vocht uit de lucht condenseert op de koude oppervlakten. Als u de vertrekken goed verwarmt, blijven de wanden en het plafond voldoende op temperatuur. Hierdoor neemt de kans op schimmel af.

Bewoners die te zuinig stoken, vergroten juist de kans op vochtproblemen en schimmel in hun woning. Te zuinig stookgedrag leidt tot lage temperaturen, waardoor de kans op condensatie groter wordt. Naast de klachten over vocht leidt slecht stookgedrag ook tot klachten over wooncomfort.

Energiezuinig stoken is prima, maar laat het niet ten koste gaan van een comfortabel binnenmilieu!

Binnentemperatuur
In tabel 1 onderaan deze pagina, zijn de minimale en gewenste binnentemperatuur per vertrek weergegeven. De minimale temperatuur houdt u aan gedurende de nacht en als u en uw medebewoners niet thuis zijn.

Let er goed op, dat deze minimale temperaturen juist óók tijdens het ventileren gehaald worden.

Voorbeeld:
Is de minimale temperatuur lager dan 15°C, dan is het noodzakelijk dat u het vertrek extra verwarmt. Vermindert u de ventilatie in deze situatie niet door het ventilatierooster of het klepraam te sluiten.

De gewenste temperatuur houdt u aan als u en uw medebewoners thuis zijn. 

Ventileren

Mensen en grote huisdieren (honden, katten) produceren veel vocht. Goede ventilatie is daarom erg belangrijk en zelfs noodzakelijk om schimmelgroei te voorkomen! Tijdens het ventileren wordt de vochtige lucht vervangen door drogere buitenlucht. De vervuilde lucht wordt afgevoerd. Vroeger ging dat bijna vanzelf; de frisse buitenlucht kwam via kieren en spleten de woning binnen. Tegenwoordig is de kwaliteit van de bouw beter en worden er isolerende materialen gebruikt. Daarom is het nu van belang dat u uw woning zelf goed ventileert.

Ventilatierichtlijnen
Een goede ventilatie van het vertrek is extra van belang als vochtbronnen in de woning aanwezig zijn. Het omgekeerde geldt ook: als er geen vochtbronnen in de woning aanwezig zijn, mag de ventilatie ook minder zijn.

In tabel 2 onderaan deze pagina, is weergegeven op welke wijze u de vertrekken met een minimale binnentemperatuur ventileert als de buitentemperatuur lager is dan 8 °C.

Let op!
Te sterke of langdurige ventilatie van een onverwarmd vertrek bij een temperatuur onder 15°C, heeft een averechts effect. De kans op vochtproblemen neemt dan juist toe, omdat de temperatuur op de wand of op het plafond te laag wordt en er condensatie plaatsvindt. Conclusie: Tijdens het ventileren kan het dus voorkomen dat u extra moet verwarmen.  

Mechanische ventilatie
Als uw woning is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem is het belangrijk dat u:

 • zorgt dat de stekker van de ventilator in de daarvoor bestemde wandcontactdoos zit. Controleert u dit vooral als u als nieuwe huurder de woning betrekt;
 • de mechanische ventilatie nooit uitzet. Met de schakelaar (meestal in de keuken en/of badkamer) kiest u voor een lage of hoge ventilatiestand;
 • tijdens het koken, wassen of douchen de schakelaar op de hoogste stand zet. Anders blijft de waterdamp hangen en ontstaat er condens op ramen, maar ook op minder zichtbare plaatsen als plafonds en wanden;
 • tijdens het drogen van wasgoed de schakelaar op stand 2 zetten.

Reinigen ventilatieroosters
Het is ook belangrijk dat u ieder half jaar de roosters en
afzuigventielen (voeren de vervuilde lucht af) reinigt of eerder bij zichtbare vervuiling. 
Bekijk het filmpje 
hoe u kunt schoonmaken.

Douche advies
Beperk het douchen per gezin tot maximaal 60 minuten per dag. Bij voorkeur doucht ieder gezinslid maximaal 5 minuten.
 
Overige tips voor minder vocht in huis:

 • Droog na het douchen de wandtegels met een wisser.
 • Droog wasgoed bij voorkeur buiten.
 • Als het niet anders kan dan bij voorkeur in een apart geventileerde ruimte of met een condens droger.
 • Ventileer goed tijdens en na langdurige kookactiviteiten met veel water.
 • Zorg voor extra ventilatie als u veel mensen in huis hebt.
 • Laat de mechanische ventilatie altijd aan staan op de laagste stand.
 • Zet de kamerthermostaat overdag op 20-21 °C en 's nachts minimaal op 15 °C.
 • Zorg dat de temperatuur in alle vertrekken boven de 15 °C blijft.

 

Tabel 1: gewenste en minimale binnentemperaturen

Vertrek

 

Minimale °C           

(s'nachts/afwezig)

Gewenste °C

(aanwezigheid)

Woonkamer1518 á 19
Open keuken1518 á 19
Gesloten keuken1517 á 18
Hal1516 á 17
Slaapkamers1515
Slaapkamer -studeerkamer1517 á 18
Badkamer / doucheruimte15

18 á 20

 

 Tabel 2: ventilatierichtlijnen 

Klein beetje ventileren = ventilatierooster half open, klepraam op kierstand van 6 mm.

Goed ventileren = roosters volledig open, klepramen half open

VertrekAfwezigheidAanwezigheidLet op!
WoonkamerKlein beetje ventilerenGoed ventilerenNiet te sterk of langdurig ventileren.
KeukenKlein beetje ventileren

Goed ventileren

Tijdens het koken

(eventuele buitendeur gesloten houden, mechanische afzuiging in de hoogste stand of schakel de afzuigkap in tot een kwartier/half uur na het koken)

Reinig ieder halfjaar, of eerder bij zichtbare vervuiling, of vervang filters in de wasemkap of afzuigopening.

 

Hal

Klein beetje ventileren 

Klein beetje ventilerenNiet te sterk of langdurig ventileren.
SlaapkamersKlein beetje ventileren

Goed ventileren

 

Niet te sterk of langdurig ventileren.

's Ochtends bij het opstaan de draairamen circa 10 minuten openen, daarna licht ventileren. 

Studeerkamer /werkkamerKlein beetje ventileren

Goed ventileren 

Niet te sterk of langdurig ventileren.
Badkamer / doucheruimte

Klein beetje ventileren

 

Mechanische afzuiging in de laagste stand

Goed ventileren

 

Mechanische afzuiging op de hoogste stand.

 

Niet te sterk of langdurig ventileren.

Tijdens en na het douchen: badkamerdeur gesloten houden. Na het douchen mechanische afzuiging een half uur laten na draaien.

Na afloop van het douchen wand- en vloertegels droog maken.