​Asbest, alles wat u moet weten

Er zijn twee hoofdsoorten asbest:
Hechtgebonden asbest
De asbestvezels zitten stevig vast in een basismateriaal. Bijvoorbeeld in golfplaat van asbestcement. De vezels kunnen vrijkomen als u het materiaal beschadigt, sloopt of bewerkt (zagen, boren, schuren). Omdat deze vrijgekomen vezels een risico vormen voor de gezondheid, verbiedt de overheid zulke klussen;

Losgebonden of niet-hechtgebonden asbest
De asbestvezels kunnen makkelijk vrijkomen. Ze zitten namelijk (bijna) niet vast in het basismateriaal. Bijvoorbeeld in spuitasbest of zachte brandwerende platen.

Waar zit asbest in?
Sinds 1983 wordt asbest bijna niet meer gebruikt. En sinds 1993 is het zelfs verboden. Voor die tijd was het een populair bouwmateriaal. Daarom kan er asbest zitten in oudere woningen. Stamt uw woning van voor 1994? Dan is het verstandig om advies te vragen aan Mozaïek Wonen voor u gaat klussen. Als bewoner herken je asbest namelijk niet altijd. Daar is onderzoek in een laboratorium voor nodig.

Asbest kan onder andere gebruikt zijn in de volgende toepassingen:

  • vinylvloertegels, vinylzeil, onderlaag van de vloerbedekking;
  • op daken en gevels;
  • in vensterbanken;
  • rioleringen, schoorstenen, cv-ketels, geisers en ventilatiekanalen;
  • in meterkasten;
  • op of in schuren en garages;
  • plafondplaten en kruipluiken.

Wanneer bij Mozaïek Wonen bekend is waar er asbest in uw woning is, staat dat op de asbestsignaleringskaart in uw meterkast.

Weghalen
Asbest weghalen kan een zware klus zijn. En soms juist eenvoudig. Dat hangt af van hoe en waar het gebruikt is. Maar alleen gespecialiseerd bedrijven mogen het weghalen. Zij moeten strenge regels volgen. Ze schermen de ruimte waar ze asbest weghalen soms helemaal af. Er blijven na de uitvoering geen asbestvezels achter in uw woning. Een gespecialiseerd laboratorium controleert dat wanneer alles klaar is.


Wat moet u wel en wat niet doen?

Bij klussen
Wilt u iets veranderen in uw woning en denkt u dat u asbest tegenkomt? Of vermoedt u dat er beschadigd of losgebonden asbest in uw woning zit? Neem dan onmiddellijk contact op met Mozaïek Wonen. Als leek is het namelijk moeilijk om asbest te herkennen.

Bij verhuizing
Wacht bij verhuizing met het uitvoeren van werkzaamheden tot na het bezoek van een van onze opzichters.
Soms kan er nog asbesthoudende vloerbedekking aanwezig zijn, bijvoorbeeld onder een losliggende laminaatvloer. Volgens overheidsregels moet u asbesthoudend materiaal dat u of een vorige huurder –jaren geleden- heeft aangebracht, ook weer zelf (laten) verwijderen, denk aan
vloerbedekking/vloerzeil.  Wij vinden dit te risicovol voor uw gezondheid. Asbesthoudend zeil is vaak bedekt met een nieuwe laag vloerbedekking en ligt verlijmd op de ondergrond. Verwijdering kan alleen door middel van steken en schrappen waarbij er kans is dat de asbestvezels los komen. Daarom dient de vertrekkende huurder in principe wel, op aanwijzing van de opzichter, de losliggende vloerbedekking te verwijderen, maar (daaronder gelegen) asbesthoudend zeil verwijderen wij zelf voor u als u gaat verhuizen en nemen de kosten, of een gedeelte daarvan, voor onze rekening.

Dit doet Mozaïek Wonen

Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden. En de regels voor asbest weghalen zijn streng. Mozaïek Wonen volgt die regels strikt. Bij onderhoud en verhuizing controleert Mozaïek Wonen de woningen op asbest. De onderzoeken en de verwijdering van asbest laat Mozaïek Wonen doen door onafhankelijke en gespecialiseerde asbestverwijderingsbedrijven. Het gaat tenslotte om uw veiligheid en gezondheid. We kijken onder andere of het asbest direct gevaar oplevert voor de gezondheid. Bijvoorbeeld omdat het beschadigd of losgebonden is. 

  • Levert het asbest direct gevaar op bij dagelijks gebruik van de woning? Dan verwijderen we het altijd. 
  • Levert het asbest geen direct gevaar op? Dan mag het blijven zitten. We vertellen u dan wat u wel en niet mag en kan doen met de asbest. Zodat u zeker weet dat het veilig blijft.

Wilt u meer weten over asbest?
Kijk op:
www.rijksoverheid.nl/asbest (voor veelgestelde vragen en antwoorden)
www.odmh.nl