Bewonersonderzoek​

In het voorjaar van 2017 heeft Mozaïek Wonen een onderzoek uitgevoerd onder al haar huurders. In totaal hebben 2.654 huurders deze vragenlijst ingevuld. Dat is een grote deelname! De huurders kregen vragen over de woning, de woonomgeving en de dienstverlening. Over het algemeen zijn de huurders tevreden, maar er zijn zeker ook aandachtspunten. 

Voor één dag directeur
Huurders geven aan dat als zij voor één dag directeur van Mozaïek Wonen zouden zijn, ze het geld zouden investeren in goed onderhoud en het betaalbaar houden van de huur.

Mozaïek Wonen is blij met deze informatie vanuit het onderzoek. Deze wordt meegenomen bij het maken van het nieuwe ondernemingsplan.

Lees hier de rapportage van KWH met daarin de resultaten van het

Bewonersonderzoek 2017.