​Huurverhoging 2017

Beperkte huurverhoging voor laagste inkomens

Betaalbaarheid van wonen voor de huurders met de smalle beurs staat bij woningcorporatie  Mozaïek Wonen uit Gouda centraal. Daarom kreeg het merendeel van de huurders, die een laag- of middeninkomen hebben, vanaf 1 juli 2017 een lage huurverhoging van 0,3% (= alleen inflatie) tot maximaal 0,8%. Daar staat tegenover dat Mozaïek Wonen aan de hogere inkomens een hogere huurverhoging vroeg van maximaal 3,3%.

Het ging bij huurders met een laag- of middeninkomen om een bruto jaarinkomen tot € 40.349,-. De overheid stond voor deze huurders een huurverhoging van 2,8% toe. Omdat betaalbaar wonen voor  deze inkomensgroepen steeds moeilijker wordt, beperkte Mozaïek Wonen de huurverhoging van 0,3% tot maximaal 0,8%.

Aan huurders met een laag of middeninkomen vroeg Mozaïek Wonen een lagere huur dan ze voor de woning, gezien de kwaliteit en ligging, mag vragen. Mozaïek Wonen vindt het evenwel billijk om aan de kleine groep huurders met een hoger inkomen vanaf € 40.349,- een huurprijs te vragen die door de hogere huurverhoging iets meer richting de toegestane huurprijs gaat. Daarbij goldt dat de huurprijs, als gevolg van deze inkomensafhankelijke huurverhoging, per 1 juli 2017 niet hoger wordt dan € 800,-. Met de extra inkomsten investeert de woningcorporatie in nieuwe betaalbare huurwoningen en energiebesparende maatregelen en beperkt de huurprijs voor de lagere inkomens. Huishoudens waarvan één of meer personen de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en huishoudens van vier of meer personen met een hoog inkomen kregen niet de hogere huurverhoging maar de lage.