​Huurverhoging 2018

Beperkte huurverhoging

Alle huurders van Mozaïek Wonen krijgen voor 1 mei een brief in de bus waarin de nieuwe huurprijs staat die vanaf 1 juli 2018 geldt.

Huurverhoging van 0,9% tot maximaal 1,7%
Prettig en betaalbaar wonen voor de huurders met een smalle beurs staat bij Mozaïek Wonen centraal. Daarom krijgt het merendeel van onze huurders, die een laag- of middeninkomen hebben, vanaf 1 juli een beperkte huurverhoging die varieert van 0,9% tot maximaal 1,7%. Mozaïek Wonen bepaalt het huurverhogingspercentage op basis van de huidige netto huurprijs in relatie tot de maximale huurprijs van de woning. Om die reden varieert de huurverhoging.

Het gaat bij huurders met een laag of middeninkomen om een bruto jaarinkomen tot € 41.056,-. De overheid staat voor deze huurders een gemiddelde huurverhoging van 2,4% toe. Omdat betaalbaar wonen voor deze inkomensgroepen steeds moeilijker wordt, beperkt Mozaïek Wonen de huurverhoging tot gemiddeld 1,4%. Dit is gelijk aan de landelijke inflatie van 2017 (gemiddelde prijsstijging).

Voor hogere inkomens maximaal 4,4%
Mozaïek Wonen vraagt een hogere huurverhoging van maximaal 4,4% aan een kleine groep huurders met een bruto jaarinkomen vanaf € 41.056,-. Dit geldt niet voor huurders die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, voor huishoudens groter dan vier of meer personen en voor een deel van huurders die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Deze verhoging is ook gematigd omdat voor deze groep een huurverhoging is toegestaan van maximaal 5,4%.

Aan huurders met een laag of middeninkomen vraagt Mozaïek Wonen een lagere huur dan ze voor de woning, gezien de kwaliteit en ligging, mag vragen. Mozaïek Wonen vindt het evenwel billijk om aan de groep huurders met een hoger inkomen een huurprijs te vragen die door de hogere huurverhoging iets meer richting de toegestane huurprijs gaat. Daarbij geldt dat de huurprijs, als gevolg van deze inkomensafhankelijke huurverhoging, per 1 juli niet hoger wordt dan € 800,-.

Extra inkomsten voor duurzaamheidsmaatregelen
Met de extra inkomsten vanuit de inkomensafhankelijke huurverhoging investeert Mozaïek Wonen in aanvullende duurzaamheidsmaatregelen. Hiermee streven we naar lagere energielasten voor onze huurders.

Meer informatie
Kijk vanaf 18 april in rechterkolom bij de geupdate veelgestelde vragen. Staat het antwoor op uw vraag er niet tussen? Bel dan Mozaïek Wonen via (0182 69 29 69). of stuur een e-mail naar info@mozaiekwonen.nl