​Huurverhoging 2019

Betaalbaar wonen is belangrijk. Voor mensen met een lager inkomen wordt dat steeds moeilijker. Daarom kiest Mozaïek Wonen ervoor om de huurverhoging per 1 juli 2019 beperkt te houden. De huurders ontvangen vóór 1 mei hierover een brief. 

  • Huurders met een bruto jaarinkomen tot € 42.436,- gaan 1,1% tot maximaal 1,9% meer betalen.
  • Aan bewoners met een hoger inkomen (vanaf € 42.436,-) vraagt Mozaïek Wonen een huurverhoging van 4,6%.

Deze percentages zijn lager dan de huurverhoging die de overheid toestaat.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen. De hogere huurverhoging van 4,6% geldt niet voor:

  • huurders die de AOW-leeftijd hebben bereikt
  • huishoudens van vier of meer personen
  • een deel van huurders die chronisch ziek of gehandicapt zijn

Voor deze huurders geldt de huurverhoging zoals die voor lage inkomensgroep is vastgesteld.

Kijk voor meer informatie aan rechterzijde van deze pagina bij 'Vragen?'