Huurverlaging

Wet eenmalige huurverlaging 
In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een lager inkomen. Deze wet betekent dat huurders van een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging als zij in verhouding duur wonen. Het doel van deze wet is om de betaalbaarheid van sociale huurwoningen te verbeteren voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur.
 
Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging?
De onderstaande tabel is belangrijk om te bepalen wie in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.
 
Is uw huidige kale huurprijs (ook wel netto huurprijs genoemd) hoger dan
€ 633,25 (één of twee personen) of € 678,66 (meer dan twee personen)? Dan ontvangen wij van de Belastingdienst informatie over het inkomen en de samenstelling van uw huishouden in 2019. Wij ontvangen niet uw precieze inkomen van de Belastingdienst, maar alleen of u op basis van uw inkomen recht heeft op de eenmalige huurverlaging.
 
Wat gebeurt er als u recht heeft op een eenmalige huurverlaging?
Als u op basis van uw inkomen in 2019 recht heeft op een eenmalige huurverlaging, dan krijgt u een brief van ons. U hoeft dus zelf niets te doen. Wij versturen de brief met ons voorstel voor huurverlaging voor 1 april 2021. Als u het eens bent met ons voorstel, dan gaat de huurverlaging in vanaf 1 mei 2021.

Type huishouden
​Inkomen tot inkomensgrens
​Huurverlaging naar
​Eén persoon
​Tot en met € 23.725,-
​€ 633,25
​Eén persoon, AOW gerechtigd op 1 jan. '21
​Tot en met € 23.650,-
​€ 633,25
​Meerdere personen
​Tot en met 32.200,-
​Twee personen:
€ 633,25
Meer dan twee personen: € 678,66 
​Meerdere personen, waarvan minimaal één persoon AOW-gerechtigd is op 1 jan. '21
​Tot en met € 32.075,-
​Twee personen:
€ 633,25
Meer dan twee personen: 678,66

Voorbeeld 1
Stel dat u zelfstandig woont en een woning huurt voor € 650,- (kale huurprijs) per maand. En uw  inkomen was in 2019 € 20.000,-. Dan heeft u recht op eenmalige huurverlaging naar €633,25.

Voorbeeld 2
Stel dat u zelfstandig woont en een woning huurt voor € 650,- per maand (kale huurprijs). En uw inkomen was in 2019 € 25.000,- . Dan heeft u geen recht op eenmalige huurverlaging.

Inkomen gedaald na 2019

Wat kunt u doen als uw inkomen na 2019 is gedaald?
Het kan zijn dat uw inkomen na 2019 is gedaald. Huurders die na 2019 een inkomensdaling hadden, kunnen zelf bij ons huurverlaging aanvragen. Dit kan tussen 1 januari en 31 december 2021.

Waar moet u aan denken als u huurverlaging aanvraagt?
Wilt u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen? Houd dan rekening met de volgende dingen:
 
  • De inkomensdaling moet tenminste al zes maanden achter elkaar duren op het moment van de aanvraag;
  • Uw inkomen moet in deze periode lager zijn geweest dan de inkomensgrens die geldt voor uw type huishouden (zie bovenstaande tabel);
  • De kale huur van uw woning moet hoger zijn dan € 633,25 (één of twee personen) of € 678,66 (meer dan twee personen).
Let op: het bedrag dat u maandelijks aan Mozaïek Wonen betaalt, kan hoger zijn dan uw kale huur. Sommige huurders betalen namelijk ook voor gas, water en licht aan Mozaïek Wonen. Deze kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten die u mogelijk betaalt als u in een appartement woont, tellen niet mee. De kale  huur is dus de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. Tip: de kale  huur staat op de brief over de jaarlijkse huurverhoging (niet in 2021). U kunt uw kale huur ook opvragen bij ons Woonservicepunt of nazien in MIJN Mozaïek
 
Welke gegevens moet u aanleveren als u huurverlaging aanvraagt?
Als u zelf huurverlaging aanvraagt, moet u enkele gegevens bij ons aanleveren. Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:
 
  • Salarisstroken, een verklaring van de boekhouder (als u ZZP’er bent) of uitkeringsspecificaties van de laatste zes maanden tot aan uw aanvraag van alle leden van uw huishouden. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee. 
  • Een verklaring over de huidige samenstelling van uw huishouden. Huurders uit Moordrecht en Gouderak moeten een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) aanleveren waarop de huishoudsamenstelling te zien is. Voor huurders uit Gouda en Bodegraven kan Mozaïek Wonen zelf de check in het GBA uitvoeren.
  • Het kan voorkomen dat wij u vragen om op ons kantoor in te loggen op de website van de belastingdienst of op de website van het UWV om uw inkomensdaling te controleren.  
Wij hebben deze gegevens nodig om te bepalen of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden achter elkaar duren op het moment van de aanvraag. 

Wat gebeurt er als u huurverlaging aanvraagt?
Als u huurverlaging aanvraagt, krijgt u van ons een brief, waarin we vertellen of u huurverlaging krijgt of niet. Als u huurverlaging krijgt, dan laten we ook weten wanneer deze verlaging ingaat. Deze datum is gebaseerd op de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen.
 
In de brief die u van ons ontvangt, staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met ons besluit.

Klik hier door naar de veelgestelde vragen over huurverlaging
 
Vragen?
Heeft u vragen over de brief of een andere vraag? Neem dan gerust contact op met ons. U kunt ons bereiken via 0182 -  69 29 69 of via info@mozaiekwonen.nl. Wij helpen u graag.