​Warmtewet

 Per 1 januari 2014 geldt de Warmtewet. In die wet staat dat, wanneer warmte buiten uw woning wordt opgewekt en u als huurder geen keuze heeft in de leverancier, de overheid een maximum prijs voor de geleverde warmte vaststelt. Het ‘niet meer dan anders principe’ is dan van toepassing. Wanneer uw woning wordt verwarmd door een collectieve verwarmingsinstallatie, betaalt u niet meer dan wanneer u een individuele cv-ketel zou hebben.

Wat valt er onder de Warmtewet en voor wie is de wet bedoeld?
Het gaat om warmte die geleverd wordt aan huurders of eigenaren/bewoners die wonen in een woongebouw met een collectieve installatie of WKO installatie (Warmte- Koude opslag) voor verwarming en eventueel voor warm tapwater. Wie maandelijks via servicekosten of een afzonderlijk leveringscontract voor verwarming en warmwater betaalt heeft met de Warmtewet te maken.

Wat is er veranderd?
Mozaïek Wonen levert gewoon warmte en warm tapwater. Ook het systeem van voorschotten en het afrekenen is onveranderd gebleven. Voorheen betaalde u voor het verbruikte gas dat in de collectieve installatie is verstookt om uw woning warm te krijgen. Nu betaalt u alleen de geleverde warmte die daadwerkelijk door u is afgenomen. De af te rekenen eenheid warmte heet dan Gigajoule. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan het maximum tarief op basis van de Warmtewet.

Tarieven

Complexen met collectieve cv installaties en de WKO installatie

De tarieven voor de afrekening serviekosten van 2017 zijn:
Prijs per Gigajoule (GJ), € 20,30;
Vastrecht per woning per jaar, € 142,75;
Kosten warmtemeters per woning per jaar, €  28,60;
Kosten doorstroommeters per woning per jaar € 13,60.

De tarieven voor de afrekening serviekosten van 2018 zijn:
Prijs per Gigajoule (GJ), € 20,15;
Vastrecht per woning per jaar, € 152,75;
Kosten warmtemeters per woning per jaar, €  27,50;
Kosten doorstroommeters per woning per jaar € 25,45.

Deze tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Overeenkomst
Ook Mozaïek Wonen wordt door de Warmtewet aangemerkt als warmteleverancier. Zittende huurders hebben daarom van Mozaïek Wonen een leveringsovereenkomst ontvangen.

Lees hier de brief en algemene leveringsvoorwaarden warmte, verzonden voor 1 juli 2015 aan zittende huurders.
Als leverancier sluiten we met nieuwe huurders een leveringsovereenkomst af met de daarbij behorende algemene leveringsvoorwaarden.
Lees hier de overeenkomst en algemene leveringsvoorwaarden warmte voor wie sinds 1 juli 2015 voor het eerst warmte en/of warm tapwater afneemt.

Zoals benoemd in de leveringsovereenkomst publiceren wij hier jaarlijks de storingsregistratie van onze collectieve verwarmingsinstallaties.

Overleg huurdersverenigingen
Mozaïek Wonen overlegt regelmatig met de huurdersverenigingen over de invoering en de gevolgen van de Warmtewet.

Kijk voor meer algemene informatie over de Warmtewet op de website van
ConsuWijzer.