​Warmtewet wijzigt per 1 juli 2019

Per 1 juli geldt de warmtewet niet meer voor woningcorporaties 
Mozaïek Wonen moet de kosten van warmte en/of warmwater weer gaan afrekenen via de servicekosten, zoals vroeger ook het geval was. De warmtewet was enkele jaren van toepassing op woningcorporaties, maar dat heeft de overheid teruggedraaid. 
 
Binnenkort informeren wij onze huurders hierover met een brief
De teksten over warmtelevering via de warmtewet gaan uit de huurovereenkomst en de warmteleveringsovereenkomst vervalt.
 
Tussen 1 juli 2019 en 1 januari 2020 schakelt Mozaïek Wonen haar praktijk om naar de oude situatie
Dit betekent dat wij het jaar 2019 nog afrekenen op basis van de warmtewet en wij vanaf 2020 zullen afrekenen op basis van de servicekosten. 


Mozaïek Wonen overlegt regelmatig met de huurdersverenigingen over de wijziging van de Warmtewet en de gevolgen hiervan.

Kijk voor meer algemene informatie over de Warmtewet op de website van
ConsuWijzer.