Zuidkant Gouda OostAlternate Text
Projecttype Sloop/Nieuwbouw als onderdeel herstructurering Gouda-Oost
Woningtype Appartementen en eengezinswoningen
Aantal 27 appartementen en 18 eengezinswoningen
Projectstatus In voorbereiding
Projectnummer PROJ-049
Projectleider Jan Wildschut
Participatie-medewerker Mariska Arron
Opzichter
Start bouw Sloop 2e kwartaal 2020, Start bouw eerste helft 2022
Verwachte oplevering 2023

 


In het kader van de wijkontwikkeling in Gouda Oost wordt door de gemeente Gouda in samenwerking met Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen een aantal projecten uitgevoerd. Doel van het project Wijkontwikkeling is de revitalisering van het gebied, zodat een betere en prettiger wijk ontstaat.

Nieuwbouw door Mozaïek Wonen
Dit deel van de wijkontwikkeling betekent voor Mozaïek Wonen de sloop van 60 gestapelde woningen in drie gebouwen aan de Eendrachtsweg en Verzetslaan. Hierdoor komt er ruimte voor een appartementengebouw met 27 sociale huurappartementen en 2 rijen met in totaal 18 eengezins sociale huurwoningen, in een groene omgeving. 

Bestemmingsplan
Om deze woningbouw mogelijk te maken is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan ligt van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 bij de gemeente ter inzage.
- Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.

Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan Zuidelijk Stempel Oost. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB  Gouda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de heer S. Reijnders, tel. (0182) 58 8412 of mail swen.reijnders@gouda.nl.

Globale planning
In het tweede kwartaal van 2020 worden de drie gebouwen van Mozaïek Wonen aan de Eendrachtsweg en Verzetslaan gesloopt. Na de sloop wordt het terrein in opdracht van de gemeente verder opgeruimd en klaar gemaakt voor de nieuwbouw. Denk hierbij aan verwijderen oude leidingen, voorbelasten van de bodem met een zandpakket, aanleg van nieuwe riolering, aanleg van (tijdelijke) bouwwegen. De gemeente is hier in 2020 en 2021 mee bezig. Daarna kan er gestart worden met de bouw. De verwachting is dat dit in het eerste helft van 2022 is. De oplevering wordt verwacht in 2023.