Ik zoek een woning
Lees voor
Ik zoek
Een woning
Werkwijze woningtoewijzing​

Hieronder vindt u de stappen die u doorloopt vanaf inschrijving als woningzoekende tot toewijzing van de woning.

Inschrijven
U schrijft zich in als woningzoekende bij Mijn DĀK. Zoekt u een woning in Gouderak, ga dan naar www.wonenindekrimpenerwaard.nl


Voorwaarden inschrijven woningzoekende:

 • U bent achttien jaar of ouder;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument;
 • U bent ingezetene in Nederland (dat betekent dat u een woon- of postadres in Nederland heeft). 

Voor de inschrijving als woningzoekende wordt eenmalig € 23,- in rekening gebracht. De verwerking van een inschrijving duurt gemiddeld 10 werkdagen.

Het beschikbare woningaanbod ontvangen via de e-mail

Bent u ingeschreven bij Mijn DĀK (voorheen WoningNet)? Dan kunt u ervoor kiezen om het beschikbare woningaanbod via de e-mail te ontvangen. Log in op Mijn DĀK en klik op 'mijn abonnementen'. Vervolgens kunt u diverse criteria opgeven. U ontvangt dan voortaan alleen advertenties in uw mailbox van woningen die voldoen aan uw criteria.

Reageren op woningaanbod

Mozaïek Wonen publiceert dagelijks haar woningen op Mijn DĀK (voorheen WoningNet). U mag maximaal 2 actuele reacties hebben. Dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Na het sluiten van de reactietermijn kunt u na het inloggen op
Mijn DĀK uw positie bekijken.

Eenvoudiger zoeken via de DAK app

Om de zoektocht naar een huurwoning leuker en eenvoudiger te maken ontwikkelde Mijn DĀK samen met woningcorporaties een slimme app: DAK.

Hoe het werkt?

Heeft u de nieuwe DĀK app al gedownload? Met deze app kunt u eenvoudiger op zoek naar een geschikte huurwoning. Daarnaast krijgt u een melding op uw telefoon als er een woning beschikbaar komt die aansluit bij uw woonwensen en ziet u, indien nodig, direct welke acties er van u verwacht worden. U kunt de app met uw mobiele telefoon downloaden in de Google Play Store of App Store.

Met slechts één druk op de knop kan je reageren op een woning en word je met deze app op de hoogte gehouden van het proces. En handig voor ons als woningcorporatie: via pushmeldingen kunnen wij makkelijk contact met jou leggen. Bijvoorbeeld over het aanleveren van documenten. Dat levert tijdwinst en verkorting van de leegstand op. Win – win dus! 

Bekijk de video

Inkomensverklaring (IBRI-formulier)

Wilt u reageren op ons woningaanbod? Zorg dan nu alvast voor een inkomensverklaring. Aan de hand daarvan moeten wij (wettelijk verplicht) uw inkomens- of uitkeringsgegevens controleren voordat we een woning mogen toewijzen. Klopt uw inkomen niet of kunt u niet op tijd de gevraagde gegevens aan leveren, dan kunt u het huis niet gaan huren. Voorkom dus teleurstelling en vul de juiste gegevens in!

Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst of belastingtelefoon (0800-0543)


Er zijn websites die aanbieden tegen betaling voor u het IBRI-formulier aan te vragen. Mozaïek Wonen adviseert u hiervan geen gebruik te maken. De Belastingdienst biedt dezelfde service maar dan gratis.

Let op! Als u geen of niet tijdig  een inkomensverklaring kunt overleggen, dan zijn wij helaas genoodzaakt om de woning aan een volgende kandidaat aan te bieden.

Passend toewijzen

In een eenvoudig overzicht passend toewijzen Binnenkort komt het overzicht 2024 of kijk op het schema van Mijn DAK . U ziet voor welke woningen u in aanmerking komt op Mijn DĀK (voorheen WoningNet).

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen kijken woningcorporaties, dus ook Mozaïek Wonen, of het inkomen van de huurder(s) past bij de huurprijs van de woning. Hieronder ziet u per situatie hoe volgens de Woningwet dit wordt toegepast.

De overheid wil hiermee zorgen dat huurders in een woning wonen die nog beter past bij hun inkomen en hiermee de overheidsuitgaven aan huurtoeslag verminderen. Dit heet ‘passend toewijzen’ en geldt alleen wanneer u gaat verhuizen.

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende grenzen voor sociale huurwoningen:

 • Inkomensgrens eenpersoonshuishouden: € 47.699,-
 • Inkomensgrens meerpersoonshuishoudens: € 52.671,-

De vermogensgrens voor het ‘uitsluiten’ van ouderen voor passend toewijzen is gelijk aan de vermogensgrens van de zorgtoeslag. Deze zijn voor 2024:

 • Eenpersoonshuishouden: € 140.213,-
 • Meerpersoonshuishouden: € 177.301,-

Als u recht op huurtoeslag heeft, geldt er vanaf 1 januari 2024 bij een woningtoewijzing een maximale netto huurprijs van € 650,43 (als u met één of twee personen bent) of € 697,07 (als u met drie of meer personen bent). Mozaïek Wonen mag aan huishoudens met recht op huurtoeslag geen sociale huurwoning toewijzen met een hogere huurprijs.

Dit betekent niet dat uw kans op een nieuwe woning afneemt, omdat Mozaïek Wonen meer huizen met een lage huur gaat aanbieden. Bovendien hebben woningzoekenden met een inkomen onder de huurtoeslaggrens voorrang op de goedkopere huizen.

Hoger inkomen
Als u géén recht heeft op huurtoeslag en uw huishoudinkomen is minder dan  € 47.699,- dan kunt u reageren op het gehele aanbod van Mozaïek Wonen met een netto huurprijs tot € 879,66.
Huishoudens met recht op huurtoeslag hebben echter wel voorrang als het gaat om woningen onder de eerdergenoemde maximale huurprijzen.

Is uw huishoudinkomen hoger dan € 47.699,- dan kunt u reageren op woningen boven de eerdergenoemde maximale huurprijzen. Voor een eenpersoonshuishouden is de huidige grens verhoogd naar € 47.699,-. Voor meerpersoonshuishoudens geldt de hogere grens van € 52.671,- (prijspeil 2024).

De kwaliteitskortingsgrens is € 454,47.

Bij urgentie
Voor mensen met een urgentieverklaring gelden in principe dezelfde toewijzingsregels. Als er afwijkende regels van toepassing zijn kunnen onze medewerkers u hierover informeren.

Geselecteerd. En dan?

Wanneer u als eerste kandidaat bent geselecteerd voor een woning, ontvangt u via de e-mail een voorlopige aanbieding. Hierin staat hoe u de woning kunt accepteren of weigeren en welke documenten u voor een bepaalde datum moet inleveren.

Wat heeft u nodig?

NIEUW: Het Huuderspaspoort
Met de MyQii app verzamelt u veilig, makkelijk en snel alle gegevens die u nodig heeft om te kunnen reageren op een huurwoning bij Mozaïek Wonen. Deze gegevens gebruiken wij zodat we kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor uw voorkeurswoning.

Zo werkt het:

1. Verzamelen Geen gedoe meer met het verzamelen en opsturen van documenten. Maak direct uw MyQii aan met geverifieerde gegevens uit de overheidsbronnen. Snel en veilig!

2. Opslaan Controleer de gegevens in uw MyQii. Iets veranderd aan uw situatie? Voer eenvoudig en digitaal wijzigingen uit om uw MyQii up to date te houden.

3. Inzien Stel groepen samen om gegevens van verschillende personen aan elkaar te koppelen. Geef verschillende aanbieders inzagerecht in de groep die u bepaalt.

Bekijk het instructiefilmpje van WoningNet en MyQii: 

Maakt u geen gebruik van MyQii? Dan hebben wij alles wat u nodig heeft op een rijtje gezet:

DigiD
Als u nog geen DigiD heeft dan is het van belang dat u dit nu gaat regelen. U heeft uw DigiD namelijk nodig als de woning aan u wordt toegewezen en u het huurcontract komt ondertekenen.  Op de website https://www.digid.nl/ leest u hoe u dit moet doen.

Houd er rekening mee dat u pas na 3 werkdagen na de aanvraag van uw DigiD, een brief van het Ministerie ontvangt met daarin een code om uw DigiD te activeren. Het is dus van belang dat u uw DigiD zo spoedig mogelijk aanvraagt en activeert.

Klik hier voor meer informatie hoe u de DigiD code aanvraagt. En ook voor een eventuele code van het UWV.

Documenten
Als u een woning is aangeboden dan hebben wij de volgende documenten nodig:

 • Meest recente inkomensverklaring (IBRI-formulier), aan te vragen bij de Belastingdienst of belastingtelefoon (0800-0543);
 • De meest recente jaaropgave(n) van alle leden van het huishouden;
 • De drie meest recente loonspecificaties of uitkeringsspecificaties van alle leden van het huishouden;
 • Bent u ondernemer? Laat u dan dit formulier invullen door uw boekhouder.
 • Kopie legitimatiebewijs (voor- en achterzijde) van alle leden van het huishouden;
 • Verhuurdersverklaring. Indien u op dit moment geen woning huurt, maar dat wel in de afgelopen 5 jaar heeft gedaan, dan moet u een verklaring van de laatste verhuurder meenemen. Als u een koopwoning heeft dan moet u een hypotheekverklaring overleggen.
 • Uitgebreid historisch uittreksel bevolkingsregister met de gegevens van alle gezinsleden gedurende de afgelopen 10 jaar (alleen van toepassing als u niet in Gouda ingeschreven staat).
 • Als er sprake is van echtscheiding of beëindiging van samenwoning dient u in het bezit te zijn van het eindvonnis van de rechter. Indien er minderjarige kinderen betrokken zijn dient er ook een ouderschapsplan/gerechtelijk vonnis te worden overlegd waarin wordt aangetoond in welke mate de zorg voor de kinderen (mede) is toegewezen aan de aanvrager.
 • Als u de woning accepteert, vul dan het acceptatieformulier in met handtekening. 

Woning bezichtigen

Voordat u besluit of u de woning accepteert is het mogelijk om de woning te bezichtigen. Maak dan een afspraak met de vertrekkende huurder. Naam en telefoonnummer vindt u ook in de voorlopige aanbieding.

Acceptatie

Bij acceptatie van een woning controleert Mozaïek Wonen of de acceptatie op tijd binnen is en of de door u verstrekte gegevens in Mijn DĀK (voorheen WoningNet) correct zijn. Als u uw gegevens niet op tijd inlevert dan heeft u de woning niet binnen de termijn geaccepteerd en gaat de aanbieding naar de volgende kandidaat op de kandidatenlijst.

Als u de woning accepteert, vul dan het acceptatieformulier in met handtekening. 

Huurcontract

Indien alle ingeleverde stukken akkoord worden bevonden, krijgt u een uitnodiging voor het tekenen van het huurcontract. Na het tekenen van het contract krijgt u de sleutels van uw woning.

Verantwoording van de woningtoewijzing

Nadat de nieuwe huurder van een woning bekend is, wordt  er een verantwoording van de woningtoewijzing gepubliceerd. De verantwoording kunt u vinden op Mijn DĀK (voorheen Woningnet). 


Waar kunnen we u mee helpen?

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.