Passend toewijzen

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen kijken woningcorporaties, dus ook Mozaïek Wonen, of het inkomen van de huurder(s) past bij de huurprijs van de woning. Hieronder ziet u per situatie hoe volgens de Woningwet vanaf 1 januari 2021 dit wordt toegepast.

De overheid wil hiermee zorgen dat huurders in een woning wonen die nog beter past bij hun inkomen en hiermee de overheidsuitgaven aan huurtoeslag verminderen. Dit heet ‘passend toewijzen’ en geldt alleen wanneer u gaat verhuizen.

De bedragen hieronder zijn van prijspeil januari 2021.

Inkomen met recht op huurtoeslag
U heeft recht op huurtoeslag als uw huishoudinkomen lager is dan:
Eén persoon: € 23.725,-
Twee of meer personen onder de 65 jaar: € 32.200,-
Twee of meer personen boven de 65 jaar: € 32.075,-

Als u recht op huurtoeslag heeft, geldt er vanaf 1 januari 2021 bij een woningtoewijzing een maximale netto huurprijs van € 633,25 (als u met één of twee personen bent) of € 678,66 (als u met drie of meer personen bent). Mozaïek Wonen mag aan huishoudens met recht op huurtoeslag geen sociale huurwoning toewijzen met een hogere huurprijs.

Dit betekent niet dat uw kans op een nieuwe woning afneemt, omdat Mozaïek Wonen meer huizen met een lage huur gaat aanbieden. Bovendien hebben woningzoekenden met een inkomen onder de huurtoeslaggrens voorrang op de goedkopere huizen.

Hoger inkomen
Als u géén recht heeft op huurtoeslag en uw huishoudinkomen is minder
dan
  € 40.024,- dan kunt u reageren op het gehele aanbod van Mozaïek Wonen met een netto huurprijs tot € 752,33. Huishoudens met recht op huurtoeslag hebben echter wel voorrang als het gaat om woningen onder de eerdergenoemde maximale huurprijzen.

Is uw huishoudinkomen hoger dan € 40.024,- dan kunt u reageren op woningen boven de eerdergenoemde maximale huurprijzen. Huishoudens met een inkomen lager dan € 40.024,- hebben echter wel voorrang bij woningen tot € 752,33.

Bij urgentie
Voor mensen met een urgentieverklaring gelden in principe dezelfde toewijzingsregels. Als er afwijkende regels van toepassing zijn kunnen onze medewerkers u hierover informeren.