0 % huurverhoging - eenmalige huurverlaging

14-4-2021

Het kabinet heeft besloten dat huurders dit jaar geen huurverhoging krijgen. De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders en is eenmalig.

Het kabinet heeft besloten dat huurders dit jaar geen huurverhoging krijgen. De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders en is eenmalig. De huur blijft voor u dus hetzelfde als afgelopen jaar. Huurders met een laag inkomen en in verhouding een hoge huur krijgen eenmalig een huurverlaging.

Eenmalige huurverlaging 
Dit jaar geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een lager inkomen. Deze wet regelt dat huurders van een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging als zij in verhouding duur wonen. Dit geldt als uw inkomen onder de huurtoeslaggrens ligt en uw huur hoger is dan € 633,25 bij één of twee personen of € 678,66 bij meer dan twee personen.

Huurders met een laag inkomen in 2019 die in aanmerking komen hebben inmiddels een brief gehad.Heeft u een hoge huur en is uw inkomen na 2019 gedaald? Dan heeft u misschien ook recht op huurverlaging. U kunt dat zelf aanvragen tussen 1 januari en 31 december 2021. 

Klik hier voor meer informatie.