Handtekening onder Raamovereenkomst Gouda

13-09-2023

Woningcorporaties, huurdersorganisatie en gemeente zetten handtekening onder raamovereenkomst prestatieafspraken

Op maandag 11 september zijn de handtekeningen onder de Raamovereenkomst prestatieafspraken Gouda 2023-2026 gezet door de Gemeente, Woningcorporaties Mozaiek Wonen en Woonpartners Midden-Holland en huurdersorganisatie HRHM. Met deze ondertekening worden afspraken gemaakt over te bereiken doelen in de komende jaren voor de volkshuisvesting. Zo is het streven in Gouda in de komende jaren 750 nieuwe betaalbare huurwoningen te bouwen. Ook worden bestaande huurwoningen energiezuiniger en duurzamer gemaakt. En dit zijn nog maar twee punten van de lijst van afspraken op hoofdlijnen die zijn gemaakt tussen de gemeente Gouda, de Goudse woningcorporaties en de huurdersorganisatie.

Waarom deze afspraken?
In de Woningwet is vastgelegd dat deze organisaties elk jaar afspraken met elkaar maken over wie wat doet op het gebied van wonen. Hierdoor kunnen ze beter samenwerken. Dit worden ook wel prestatieafspraken genoemd. In de Raamovereenkomst wordt op hoofdlijnen een kader vastgelegd.

Gouda zorgt voor meer woningen en het milieu
Wethouder Jan Kees Oppelaar: “De afspraken laten zien dat de gemeente Gouda wil dat huizen betaalbaar zijn. Daarnaast ook dat er genoeg groen is in de stad, dat huizen beter worden voor het milieu en dat iedereen er goed kan wonen. Bij deze hoge doelen is goede samenwerking belangrijk. De jaarlijkse prestatieafspraken helpen daarbij, en we leggen daarvoor het fundament in deze Raamovereenkomst.”

Anne ter Steege, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen sluit daarop aan: “Het is voor de huurders én woningzoekenden in Gouda goed dat we deze prestatieafspraken maken. Samen met gemeente, Woonpartners Midden- Holland, Woonzorg Nederland en huurdersorganisaties werken we aan sterke wijken, meer en goede sociale huurwoningen. Samen werken we aan goed wonen in Gouda.”

Fotobijschrift:
Op 11 september zetten wethouder Jan Kees Oppelaar, directeur-bestuurders Merlien Welzijn en Anne ter Steege van respectievelijk Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen en André Cammeraat namens de huurdersorganisatie HRHM hun handtekening onder de raamovereenkomst prestatieafspraken. Mede ondertekenaar Cees van Boven van Woonzorg Nederland heeft hiervoor digitaal al zijn handtekening onder de overeenkomst.