Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

02-03-2023

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. Dit jaar, in 2023, gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag.

Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen. Als de huurverlaging voor u geldt, dan krijgt u in mei bericht van ons over de huurverlaging. U hoeft daarvoor niets te doen. Hieronder leest u meer. 

Wie krijgt huurverlaging?
U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • Uw huurovereenkomst is ingegaan voor 2 maart 2023.
  • Uw huur is nu of op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand. Het gaat om de kale huur, dus servicekosten tellen niet mee
  • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
  • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?
Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?
Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.

Wanneer krijg ik bericht?

  • Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat uw huur op 1 juli waarschijnlijk iets omhoog. U krijgt daarover bericht eind april.
  • Geldt de huurverlaging wel voor u? Dan krijgt u in mei bericht van ons over de huurverlaging.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?
Als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel?
En krijgt u in april van ons een brief dat uw huur omhoog gaat, maar u denkt dat u wel recht heeft op een lagere huur? Neem dan daarna in april/mei contact met ons op via info@mozaiekwonen.nl of 0182 – 69 29 69.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op via info@mozaiekwonen.nl of 0182-69 29 69.