Inkomensgegevens Belastingdienst

22-03-2023

Misschien heeft u een brief ontvangen van de Belastingdienst. Hierin staat dat Mozaïek Wonen uw inkomen heeft opgevraagd. Deze brief heeft dan als onderwerp: Uw verhuurder heeft gegevens bij ons opgevraagd. Het klopt dat wij deze gegevens opvragen. 

Dat doen we om te kijken of u recht heeft op huurverlaging of dat u in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Geldt dit voor u; dan krijgt u in mei hierover bericht van ons. Via deze link kunt u lezen of u in aanmerking komt voor huurverlaging.

Welke gegevens vragen wij op?
Wij vragen bij de Belastingdienst inkomensgegevens op om te kijken of u in aanmerking komt voor een huurverlaging of een inkomensafhankelijke huurverhoging. Zo weten wij of we de huur mogen verlagen of verhogen. Wij ontvangen deze gegevens over het jaar 2021. Mozaïek Wonen krijgt van de Belastingdienst géén precieze bedragen te zien. Alleen een inkomenscategorie. Vanuit daar kunnen wij bepalen of deze lager is dan het grensbedrag. We kijken alleen naar huurders die wonen in de sociale huurwoningen. Voor de vrijesectorwoningen mogen wij geen inkomensgegevens opvragen.

Kom ik in aanmerking voor een huurverlaging?
Als u voor de inkomensafhankelijke huurverlaging in aanmerking komt, krijgt u voor 1 juni bericht van Mozaïek Wonen. De huurverlaging gaat dan in op 1 juli 2023. Heeft u op 1 juni nog geen bericht ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? Dan kunt u de huurverlaging op dat moment zelf aanvragen bij Mozaïek Wonen.

Wij kunnen vóór 1 juni nog niet melden of u wel of niet in aanmerking komt voor huurverlaging. Daarom willen wij u vragen om die datum af te wachten en daarna eventueel contact met ons te zoeken.

U ontvangt nog een brief van ons
We snappen het als u vragen heeft. In de brief die u voor 1 juni van ons krijgt, leest u alles over de mogelijke huurverhoging of huurverlaging. Ook staan er dan veelgestelde vragen en antwoorden op onze website én lees u hoe u bezwaar maakt. Wij willen u vragen pas na het ontvangen van deze brief contact met ons op te nemen. Eerder kunnen wij u geen antwoord geven over uw situatie. Meer informatie over de huurverlaging 2023 vindt u ook op de website van Woonbond.