Leden Woningbouwvereniging Reeuwijk vóór fusie met Mozaïek Wonen

28-03-2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 maart heeft ruim 91% van de leden ‘Ja’ gestemd voor de omzetting van een vereniging naar stichting. Hierdoor kan Wbv Reeuwijk fuseren met Mozaïek Wonen.

In de afgelopen maanden heeft Woningbouwvereniging Reeuwijk onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een gezonde toekomst. Het bestuur, de RvC, de medewerkers, de huurdersvereniging en de leden hebben vastgesteld dat een fusie met Mozaïek Wonen de beste optie is. Tijdens de ALV van maart stemden de leden over de omzetting van een vereniging naar een stichting, zodat een fusie met Mozaïek Wonen mogelijk is.

Leden stemmen ‘Ja’

Birgitte van Hoesel, bestuurder van Wbv Reeuwijk:  “Wbv Reeuwijk is te klein  om weer op eigen benen door te gaan. We hebben te weinig mensen en middelen om ons onderhoud en de dienstverlening op het huidige niveau te houden. Bovendien is er veel deskundigheid nodig om onze  ambities van woningverbeteringen en nieuwbouw te bereiken. En  die hebben we zelf niet in huis.  Het is goed om te zien dat de leden kiezen voor meer zekerheid voor een goede toekomst, en de fusie met Mozaïek Wonen aan willen gaan.”

Prettig wonen

Sinds 2021 heeft Wbv Reeuwijk de volledige bedrijfsvoering aan Mozaïek Wonen uitbesteed omdat ze het alleen niet meer redde. Vorig jaar bleek dat deze vorm van ondersteuning niet houdbaar was voor Mozaïek Wonen en bood zij aan om te fuseren. Anne ter Steege, directeur-bestuurder van MW, vertelt: “Ik vind het ontzettend fijn dat we onze samenwerking intensiveren. Ik kijk ernaar uit om met elkaar een stap vooruit te zetten. Samen met de huurders en partners van Wbv Reeuwijk blijven we ons inzetten voor een fijne woon- en leefomgeving, waar huurders zich prettig voelen.”

Wbv Reeuwijk en Mozaïek Wonen streven naar een fusie per 1 januari 2025. Tot die tijd worden de belanghouders van beide organisaties betrokken bij het formele fusietraject.