Mooie cijfers in visitatierapport

03-05-2023

Eind 2022 heeft Mozaïek Wonen zich laten visiteren. Hiermee leggen we verantwoording af over de keuzes die we maken en ons maatschappelijk presteren. We zijn tevreden met het resultaat van de visitatie. Er ligt een mooi rapport met goede cijfers over ons functioneren.

Volgens de visitatiecommissie zijn we zichtbaar aan de slag gegaan met de verbeterpunten uit het rapport van de vorige visitatie van vier jaar geleden. Dat motiveert ons extra om deze en de nieuwe verbeterpunten op te pakken.

Trots op mijlpalen
Waar we bijvoorbeeld trots op zijn is het feit dat commissie zegt dat we vernieuwend bezig zijn rond de nieuwbouw van woningen. Dat we oog hebben voor onze doelgroep. We zijn ook meer gaan samenwerken met onder andere zorg- en welzijnspartijen en met collega corporaties.

Aan de slag met verbeterpunten
Een belangrijk verbeterpunt is dat we onze belanghebbenden eerder en meer transparant in het proces betrekken, zodat we samen beleidsideeën verder kunnen ontwikkelen. En de communicatie naar de huurders rond onderhoudsprojecten kan beter.

Lees het visitatierapport met de bestuurlijke reactie en bekijk de infographic.