Samen werken aan sterke wijken! 

12-12-2023

Samen met onze collega’s, huurders en partners hebben we afgelopen maanden een koers uitgezet voor de organisatie van Mozaïek Wonen. Deze is beschreven in ons Koersplan ‘Samen werken aan sterke wijken’. Veel dank voor het meedenken en meedoen; dat was heel waardevol!

Waar staan we voor
We vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt voor een veilig en gelukkig bestaan. Daarom willen wij samen met onze huurders en partners bouwen aan wijken waar mensen zich prettig voelen, erbij horen en zich kunnen ontwikkelen.

Waar gaan we voor
Samen staan we voor sterke en leefbare wijken
waar de mens centraal staat. Dit is richtinggevend voor alle ambities. We vergroten onze woningvoorraad met als doel: een plek voor iedereen. Ook de kwaliteit van de woning is belangrijk, want goede woningen zorgen voor goed wonen. En we blijven inzetten op betaalbare woningen, voor de huurders van nu en van de toekomst. Dat doen we samen met collega's, huurders en partners. Daarbij zijn we betrouwbaar en verbindend in onze dienstverlening.

Samen werken aan sterke wijken!
Door actief de verbinding op te zoeken met elkaar, met huurders en met partners, bundelen we onze krachten en bereiken we meer.  

We kijken ernaar uit om samen met onze huurders en partners verder te werken aan sterke wijken.
Voorpagina Koersplan

Lees hier het gehele  Koersplan
Klik hier naar de infographic