Sociale huur en activiteitenruimte op Ligthart-locatie

30 januari 2024

Persbericht Gemeente Gouda
Waar vroeger basisschool Jan Ligthart stond, bouwt woningcorporatie Mozaïek Wonen nu 24 levensloopbestendige sociale huurappartementen én een multifunctionele ruimte.

De gemeente Gouda gaat deze ruimte huren als aanvulling op de bestaande maatschappelijke voorzieningen in Korte Akkeren. “De ruimte kan een mooie rol in de wijk vervullen”, licht wethouder Jan Kees Oppelaar toe.

Oppelaar ondertekende maandag 29 januari met Anne ter Steege, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen, en andere betrokken partijen een overeenkomst waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de ruimtes begin 2026 in gebruik worden genomen.

De multifunctionele ruimte is goed nieuws voor de gebruikers van de gymzaal van de voormalige school. Die werd goed benut voor sport- en spelactiviteiten. Een van de beoogde gebruikers is Team Bunker. Zij hebben interesse om in de nieuwe ruimte kickbokslessen voor jongeren uit Korte Akkeren aan te bieden. Deze sportlessen zijn ook bedoeld als coaching.

Sport.Gouda gaat de ruimte beheren. “Het is belangrijk dat iedereen in de stad een plek heeft om te sporten en bewegen. Daar gaat deze ruimte een mooie bijdrage aan leveren”, benadrukt Frank Berteling, directeur van Sport.Gouda. Naast sportactiviteiten is de ruimte ook geschikt voor andere activiteiten die te maken hebben met gezond leven en leefbaarheid. Hiermee krijgen een deel van de activiteiten die niet in ontmoetingscentrum de Walvis passen, een plek op de Jan Ligthartlocatie.

‘Sterke wijk’
Anne ter Steege, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen, is trots op de samenwerking. "Samen met de gemeente, andere partners en bewoners werken we al lange tijd aan het versterken van de wijk Korte Akkeren. Voorzieningen als deze ontmoetingsruimte, waar mensen ook kunnen sporten, is daarvoor een goede basis. Fijn dat we met dit nieuwbouwproject hiervoor onze bijdrage kunnen leveren.  Samen werken we aan sterke wijken!”

Wethouder Oppelaar sluit zich daarbij aan: “Ik ben heel blij dat we hier 24 levensloopbestendige sociale huurwoningen gaan bouwen. Daarmee geven we onze oudere inwoners een betaalbare en fijne plek om te wonen. Ook hopen we zo de doorstroming in de wijk te stimuleren, zonder dat ouderen hun vertrouwde buurt hoeven te verlaten. Daarnaast vind ik het mooi om te zien dat Team Bunker al staat te popelen om weer terug te kunnen keren naar de wijk, waar ze voorheen al zoveel goeds hebben gedaan, voor én met de jeugd van Korte Akkeren.”
Redouane Hamim van Team Bunker bedankte bij de ondertekening alle partijen aan tafel. “Er is heel veel werk verzet. Wij kunnen niet wachten. Let’s go!”

Over het project
In Gouda is grote vraag naar sociale huurwoningen. De nieuwbouw op de Jan Ligthart locatie is van groot belang om aan deze vraag te voldoen. Bijzonder in dit project is de betrokkenheid van de bewoners. Zij denken in de verschillende fasen van het project mee in een klankbordgroep. De nieuwbouwlocatie ligt op een prominente plek in de wijk Korte Akkeren: het plangebied grenst aan de Westerkade, Prins Hendrikstraat, Snoystraat en de Eerste Schoolstraat. Op dit moment is het bestemmingsplan in procedure.

Foto-onderschrift:
De ondertekening met zittend Redouane Hamim van Team Bunker en Frank Berteling, directeur van Sport.Gouda. Achter hem wethouder Jan Kees Oppelaar en helemaal rechts Anne ter Steege, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen.