Sociale huurwoningen Gouda Oost

17-11-2021

Een volgende stap naar nieuwbouw sociale huurwoningen Eendrachtsweg en Verzetslaan.

De ontwerpovereenkomst is ondertekend voor de nieuwbouw van 47 sociale huurwoningen aan de Eendrachtsweg en Verzetslaan in Gouda Oost. Het nieuwbouwplan bestaat uit 27 levensloopbestendige appartementen en 20 eengezinswoningen. 

Ivo Zweekhorst en Arto In 't Veld van bouwbedrijf Kroon & de Koning en Ron de Haas directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen zijn de ondertekenaars. 

Het bouwbedrijf gaat nu het eerste globale ontwerp van de woningen verder uitwerken. Daarna wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. De planning van start bouw is het eerste kwartaal in 2023 en de geplande oplevering van de woningen is het tweede kwartaal 2024. Tot die tijd is de gemeente Gouda bezig met het geschikt maken van het terrein voor de bouwactiviteiten: voorbelasting, aanleggen van onder andere nieuwe riolering en (tijdelijke) bouwwegen.