Verhoging glasfonds

18-05-2022

Bijna alle huurders van Mozaïek Wonen zijn aangesloten bij het glasfonds. Zij betalen hiervoor een kleine maandelijkse bijdrage via de servicekosten. Gebroken ruiten worden daarmee kosteloos door Mozaïek Wonen vervangen. De maandelijkse bijdrage wordt per 1juli 2022 verhoogd naar € 1,40. 

Verhoging van het maandelijks bedrag voor het glasfonds
Het maandelijks te betalen bedrag bedraagt tot 1 juli 2022 € 1,20. Vanaf 1 juli wordt dit bedrag verhoogd naar € 1,40 per maand. Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename in omvang en grootte van de glasschades. Met name in de zwaarte van het vensterglas dat tegenwoordig wordt gebruikt. Om dit glas te plaatsen is er een grotere inzet van hulpmaterieel en mankracht nodig.

De schadelast over 2020 en 2021 is gemiddeld met 18% gestegen ten opzichte van 2019. Momenteel is er een tekort in het glasfonds ontstaan. Door het tarief geleidelijk te verhogen lopen wij dit tekort de komende jaren in.

Aanmelden voor glasfonds
Het kan voorkomen dat huurders met een ouder huurcontract nog niet aangesloten zijn bij het glasfonds. Wilt u dit alsnog? Dan kunt ook u zich bij ons aanmelden voor het glasfonds via info@mozaiekwonen.nl.