​Corporate info

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart. We verhuren bijna 10.000 voornamelijk sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht. Wij bieden goede, betaalbare en duurzame huisvesting aan mensen met een smalle beurs. We vinden het belangrijk de woonlasten van de huurder laag te houden.

Missie

De missie van Mozaïek Wonen is het bieden van goede en betaalbare huisvesting aan mensen -van jong tot zeer oud- met een smalle beurs en aan mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben.

Organigram
Klik hier door naar het organigram van de organisatie.

Inkomsten en uitgaven

Klik hier door
naar  infographic in de Krant van Mozaïek van januari 2021 over onze inkomsten en uitgaven. 

Visitatie 2018
Belanghouders geven Mozaïek Wonen een dikke voldoende!

Eind 2018 heeft Mozaïek Wonen zich laten visiteren. Hiermee leggen we verantwoording af over de keuzes die we maken en ons maatschappelijk presteren. We doen dit eens in de vier jaar.

Het eindrapport van de visitatiecommissie is gereed. Benieuwd naar de uitkomsten en aanbevelingen? Via deze link kunt u het eindrapport lezen. Ook treft u hier de gezamenlijke reactie van de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen aan.