​Governancecode

Woningcorporaties hebben een belangrijke maatschappelijke functie, die vraagt om goed bestuur en toezicht. De samenleving moet daarop kunnen vertrouwen. Governance staat voor de manier waarop woningcorporaties worden bestuurd en de manier waarop de leiding wordt gecontroleerd. Verschillende belanghebbenden spelen daarbij een rol. Die wordt bepaald door de Woningwet 2015, door de branchevereniging voor woningcorporaties Aedes en door de Governancecode Woningcorporaties 2015.

Mozaïek Wonen houdt zich aan de Governancecode Woningcorporaties. Die is vastgesteld door branchevereniging Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Mozaïek Wonen verantwoordt zich hierover actief.

De wet- en regelgeving, de statuten en reglementen vormen de basis voor het bestuur en het toezicht van Mozaïek Wonen.

Hieronder vindt u de belangrijkste documenten. U kunt ze afzonderlijk downloaden.

Naleving en handhaving van de code

Governance structuur

Interne organisatie

Het bestuur

Statuten

Directiereglement

Bestuursreglement

Risicomanagement en interne controle

Integriteitscode

Klokkenluidersregeling

Raad van Commissarissen

Visie op bestuur en toezicht Mozaïek Wonen

Leden van Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Auditcommissie

Profielschets

Maatschappelijke verantwoording

Overleg en samenwerken belanghouders