​Datalek doorgeven


Sinds 1-1-2016 schrijft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de meldplicht datalekken voor. Vanwege deze wet, verplicht Mozaïek Wonen u een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens bij uw bedrijf binnen 24 uur te melden via dit formulier. Wanneer u vragen heeft over dit formulier, stuur dan een e-mail naar certteam@mozaiekwonen.nl