​Inwoning

Wanneer u voor korte tijd iemand in uw woning wilt laten wonen, en u er zelf ook blijft wonen, dan noemen wij dat ‘inwoning’. Met andere woorden: u deelt niet de lasten en u heeft niet de bedoeling bij elkaar te blijven wonen. Voert u een gezamenlijke huishouding, dan is er géén sprake van inwoning, maar van samenwonen. In beide gevallen moet u toestemming vragen aan Mozaïek Wonen. U blijft zelf hoofdhuurder en daarmee aansprakelijk voor uw woning en wat er in en om de woning gebeurt.

Inwoning aanvragen
Dat kunt u doen met het aanvraagformulier inwoning.

Het volledig ingevulde formulier neemt Mozaïek Wonen binnen tien werkdagen in behandeling. Heeft Mozaïek Wonen aanvullende vragen of is uw aanvraag onduidelijk, dan nemen wij binnen die termijn contact met u op.

Lees meer over inwoning.