Blogs Ron de Haas (archief)

 

 

Website Blog van Ron de Haas: Samen prettig wonenhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-samen-prettig-wonenWebsite Blog van Ron de Haas: Samen prettig wonen<p><strong>Samen prettig wonen</strong></p><p>De laatste jaren verhuizen mensen - vanuit bijvoorbeeld de opvang van het Leger des Heils - naar een zelfstandige sociale huurwoning. Maar ook cliënten van zorgorganisaties als Kwintes, Eleos, Gemiva en andere organisaties krijgen een zelfstandige woning toegewezen. Meestal krijgen deze nieuwe huurders woonbegeleiding van de organisatie waar ze vandaan komen. </p><p>Het is mooi om te zien hoe deze huurders een eigen leven kunnen gaan opbouwen in hun eigen woning. Recent is in opdracht van de gemeente Gouda onderzocht hoe deze mensen het ‘gewoon thuis’ wonen in de wijk zelf ervaren. De conclusie uit dit onderzoek is dat ze over het algemeen blij zijn met de kans die ze hebben gekregen om zelfstandig te kunnen gaan wonen. </p><p>Als Mozaïek Wonen werken we met plezier mee aan deze ontwikkeling. Dit sluit aan bij onze doelstelling: Wij bieden een thuis aan mensen met een smalle beurs door goede en betaalbare huisvesting én bijzondere aandacht en zorg voor degenen die dat nodig hebben. Toch maak ik een kanttekening. Het gaat er ook om dat deze huurders, die het zelfstandig wonen nog (deels) moeten leren, prettig samen wonen met de omwonenden. Dit is helaas niet onderzocht. Wij ervaren dat de woonbegeleiding door de zorgorganisaties van hun cliënten in de wijk soms beter kan. Voor ons aanleiding om met deze zorgorganisaties in gesprek te gaan en nog concretere afspraken te maken over hun begeleiding. Wat ons betreft moeten er wat puntjes op de i gezet worden bij deze mooie ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor onze huurders in Gouda, maar ook voor die in Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht</p><p>Als samenleving mogen we trots zijn dat we zo samen kunnen wonen en mijn wens is dat dit in de toekomst ook zo zal blijven.</p><p></p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder Mozaïek Wonen</p><p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?</strong><br>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:ingesprek@mozaiekwonen.nl"><font color="#0066cc">ingesprek@mozaiekwonen.nl</font></a></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>2018-12-03T23:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Vroeger was het leuker in mijn buurt!https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-vroeger-was-het-leuker-in-mijn-buurtWebsite Blog van Ron de Haas: Vroeger was het leuker in mijn buurt!<p>Ik spreek regelmatig huurders als ik hen bezoek in hun woning. Dan vraag ik wat ze vinden van hun buurt. Wat mij opvalt is, dat er dan nogal eens gemopperd wordt. Mij wordt verteld dat het vroeger veel leuker was; er was meer contact met buren enz. U kent ongetwijfeld ook die verhalen en misschien vertelt u ze zelf ook wel. Natuurlijk is onze samenleving een andere dan pakweg 25 jaar geleden. In sommige wijken wonen veel meer ouderen en daar komen juist nu weer jonge gezinnen te wonen. Vaak werken beide partners en zijn ze weinig thuis. Er komen ook steeds meer mensen uit andere culturen in hun wijk of complex wonen. Sommige huurders hebben daar moeite mee. </p><p>Vorig jaar hielden we een uitgebreide enquête onder onze huurders. Wat opviel was dat maar een kleine groep huurders aangeeft actief betrokken te willen zijn in hun buurt. Ik zou dit graag anders zien. Als we het leuker willen maken in een buurt, dan zullen veel meer bewoners hiervoor hun best moeten doen.</p><p>Gelukkig zie ik ook andere voorbeelden. Eén er van is de heer Frits de Moree in het woningcomplex Akkerborch in Gouda. Ruim 40 jaar is hij lid geweest van een bewonerscommissie en heel veel jaren was hij flatconciërge. Een actieve man, die zich inzette voor een prettige woonomgeving. U leest meer over hem in de <a href="/SiteCollectionDocuments/Krant%20van%20Mozaiek/KvM%207%20november%202018.pdf" target="_blank">Krant van Mozaïek</a>. Wat mij betreft is hij een voorbeeld voor nieuwe generaties die hun woningomgeving een warm hart willen toe dragen.</p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p></p><p></p><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder Mozaïek Wonen</p><p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?</strong><br>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:ingesprek@mozaiekwonen.nl">ingesprek@mozaiekwonen.nl</a></p><p></p><p><br></p>2018-11-06T23:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Indianenverhalen over wachttijd huurwoning?https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-indianenverhalen-over-wachttijd-huurwoningWebsite Blog van Ron de Haas: Indianenverhalen over wachttijd huurwoning?<p><em>‘Wachttijden lopen op tot meer dan 10 jaar om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, vooral in de grote steden’. Af en toe lezen we dit soort berichten. Hoe zit het nu in Gouda en omstreken?</em></p><p>Ja, de wachttijden lopen de laatste jaren ook in onze regio wat op. Er komen steeds meer woningzoekenden. Toch kan iedereen die écht actief zoekt naar een woning en niet al te kritisch is in onze regio binnen een redelijke termijn een woning toegewezen krijgen. Uit recente onderzoeksresultaten blijkt dat de gemiddelde zoektijd voor een huurwoning wel iets stijgt naar 1 tot 11/2  jaar. Soms is het korter. Ben je echt op zoek naar schaarse woningtypen of een bepaalde wijk, dan kan het wat langer duren. </p><p>Zijn er dan geen mensen die al jarenlang staan ingeschreven en nog geen geschikte (andere) huurwoning hebben? Ja, die zijn er en dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals:<br>- Niet reageren op het woningaanbod op Woningnet;<br>- Onjuiste gegevens opgegeven in Woningnet;<br>- Slechts af en toe reageren op het woningaanbod;<br>- Reageren wel op woning, maar die is niet passend qua inkomen of huishoudgrootte;<br>- Wel woning hebben toegewezen gekregen, maar deze vervolgens weer hebben afgewezen;<br>- Hebben al dan niet tijdelijk een andere woning betrokken in eigen gemeente of daarbuiten.</p><p>In bijzondere situaties kun je bij voorrang in aanmerking komen voor een huurwoning. Het gaat dan om zogenaamde urgenten. Dit zijn mensen die vanwege hun bijzondere persoonlijke situatie volgens de regels van de gemeente geholpen worden. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld scheidingssituaties waar kinderen bij betrokken zijn of om ingrijpende medische redenen. </p><p>Mozaïek Wonen verwacht dat de komende jaren de druk op sociale huurwoningen stapsgewijs nog verder toeneemt. Alle reden voor ons om vooral ook in te zetten op uitbreiding van onze woningvoorraad, bij voorkeur door nieuwbouw!</p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p></p><p></p><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder Mozaïek Wonen</p><p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?</strong><br>Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl</p><p><br></p>2018-10-04T22:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Dé huurder bestaat niet!https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-dé-huurder-bestaat-nietWebsite Blog van Ron de Haas: Dé huurder bestaat niet!<p><em>Onlangs hoorde ik nog iemand zeggen:  ‘Gelijke rechten voor iedere huurder,  zonder rekening te houden om wie het gaat.  Dat klinkt heel logisch, maar dat is het niet.' Dit vraagt om een uitleg.</em><br> <br>Dagelijks voeren onze medewerkers gesprekken met huurders. Er komen dan tal van vragen langs. Een paar voorbeelden. Een inwonende zoon wil in de grote woning blijven wonen, nu zijn moeder onlangs is overleden. Een bovenbuurvrouw vindt dat de onderbuurman moet stoppen met het veroorzaken van geluidsoverlast. Een vrouw die wil scheiden wil acuut een andere woning voor haar en haar kinderen, omdat haar man haar bedreigt. En zo kan iedere dag weer een lange lijst gemaakt worden.</p><p>Voor onze medewerkers is het soms lastig om de situatie juist in te schatten. Standaard antwoorden en standaard oplossingen blijken vaak niet te werken in individuele situaties. Door vragen te stellen en bij ingewikkelde zaken het gesprek aan te gaan, krijgen onze medewerkers een goed beeld van de situatie en de wensen van de huurder. Dat is belangrijk, want dan kan er indien mogelijk aan een maatwerkoplossing gewerkt worden. Dat betekent overigens niet dat we dan als corporatie de huurder altijd kunnen helpen of dat we problemen zo maar overnemen. We willen vooral de huurder tegemoet komen door samen met hen te zoeken naar de beste oplossing in hun specifieke situatie. En gelukkig lukt dit vaak, ondanks het feit dat strenge wet- en regelgeving soms belemmerend werkt.</p><p>Is er dan sprake van ongelijkheid als je de ene huurder anders helpt dan de andere huurder? We denken van niet. Sterker nog, als we juist iedereen dezelfde oplossing bieden, wordt de ene huurder misschien wel geholpen, maar een andere juist weer niet. </p><p>Voor ons is iedere huurder een mens met eigen omstandigheden en wensen en daar willen we ons  -binnen ons vermogen - persoonsgericht op richten. Daar doen onze medewerkers iedere dag hun best voor!</p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p></p><p></p><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder Mozaïek Wonen</p><p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?</strong><br>Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl</p><p><br></p>2018-08-14T22:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Goed nieuws 200 extra sociale huurwoningenhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-goed-nieuws-200-extra-sociale-huurwoningenWebsite Blog van Ron de Haas: Goed nieuws 200 extra sociale huurwoningen<h1>​<span aria-hidden="true"></span>Goed nieuws: 200 extra sociale huurwoningen<span aria-hidden="true"></span></h1><p><em>Blog  in de Goudse Post van 27 juni 2018 voor onze lezers in Gouda.</em></p><p>Krijgt sociale woningbouw in Gouda serieuzere aandacht van het nieuwe college van burgemeester en wethouders? Met die gedachte ging ik het nieuwe coalitieprogramma twee weken geleden lezen. En om maar met de deur in huis te vallen. Ik ben niet ontevreden over de beoogde inzet. De ambities van de nieuwe coalitie voor de periode 2018-2022 zijn groot. Misschien zelfs wel te groot, want een gedegen financiële onderbouwing ontbreekt (nog). Voor woningzoekenden in de sociale huur is er goed nieuws. Er komen 200 extra sociale huurwoningen. En nog eens onderstreept wordt dat 1/3 deel van de totale woningvoorraad in Gouda sociaal moet blijven. Dit is zonder meer een goed uitgangspunt, want er is veel vraag naar betaalbare huurwoningen. </p><p>Uiteraard worden de nieuwbouwwoningen gasloos gebouwd. Op energiegebied is de inzet zelfs om in 2025 de eerste Goudse woonbuurt volledig gasloos te hebben. Let wel, het gaat hier niet om een nieuwbouwwijk, maar om een reeds bestaande buurt. Het is nog niet bekend welke buurt men op het oog heeft.</p><p>Ik lees in het coalitieprogramma ook andere mooie ambities, zoals versnelling van woningbouw, investeren in onderwijs, goede (jeugd)zorg, in leefbare buurten, veilige wijken, vernieuwende woonconcepten voor ouderen etc. </p><p>De ambitieuze plannen van het nieuwe college voor de komende vier jaar zijn lovenswaardig. Een gemeente kan dit allemaal niet alleen realiseren. Wij als Mozaïek Wonen leveren graag onze bijdragen, vooral als dit het wonen van onze huurders en toekomstige woningzoekenden ten goede komt. Het nieuwe college heeft haar plannen in woorden uitgesproken, het komt nu aan op daden!</p><h1>Nieuw college begint met aansprekende ambities</h1><p><span aria-hidden="true"></span><em>Blog  in de Kijk op Bodegraven van 27 juni 2018 voor onze lezers in Bodegraven en Nieuwerbrug.</em></p><p>Op mijn vakantieadres las ik dat er in Bodegraven-Reeuwijk een nieuw college van burgemeester en wethouders is aangetreden. Nieuwsgierig geworden kon ik het niet laten op internet het nieuwe collegeprogramma op te zoeken en te lezen. Het motto “Samen duurzaam gezond” sprak mij direct aan. Al lezende werd ik enthousiast. Het gemeentebestuur wil veel moeite doen om in gesprek te komen en te blijven met de inwoners. Nadrukkelijk worden in het collegeprogramma ook sociale huurwoningen genoemd. Het percentage sociale huurwoningen bij (nieuw)bouwprojecten wil het nieuwe college laten groeien naar 20%. Dat is heel mooi en dat betekent dat het college omziet naar mensen met lage inkomens. Op het gebied van duurzaamheid stapelen de ambities zich op. Er wordt veel gevraagd van inwoners en organisaties. Gelukkig geeft het gemeentebestuur hierbij het goede voorbeeld door haar eigen gemeentelijke panden de komende jaren te verduurzamen. Iets te ambitieus wordt het nieuwe college wel als het gaat om bij nieuwbouw uit te gaan van Nul op de Meter woningen. Een ambitie die Mozaïek Wonen ook heeft, maar die vooral bij gestapelde bouw nog niet realistisch is. De huidige stand van zaken van de techniek is nog onvoldoende. Bij rijtjeshuizen lukt dit inmiddels – als ze gunstig liggen ten opzichte van de zon – gelukkig al wel.</p><p>Toegegeven, ik was in vakantiestemming toen ik het collegeprogramma las. Letterlijk en figuurlijk zag het er dan allemaal wat zonniger uit. Maar dit neemt niet weg dat het nieuwe college met dit aansprekende programma een goede start maakt. Mooie woorden hebben slechts een korte houdbaarheidsdatum; het gaat om de resultaten. Geen woorden maar daden dus! Daar reken ik op!</p><h1>Te gek voor woorden! Huurders weer de klos?</h1><p><span aria-hidden="true"></span><em>Blog in Hart van Holland van 27 juni 2018 voor onze lezers in Moordrecht.</em><span aria-hidden="true"></span></p><p>Een aantal weken geleden kwam premier Mark Rutte in politieke problemen over de wijze waarop het afschaffen van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders van grote concerns wordt afgeschaft. De geloofwaardigheid van de premier kwam in het geding. Wat mij bij deze kwestie nog veel meer bezighoudt is dat dit een gat slaat in de begroting en dat het kabinet dit wil dekken door geld elders weg te halen. </p><p>Het plan is – bijna niet te geloven – om een flink deel van de rekening, te weten ca € 300 miljoen bij de corporaties neer te leggen via een nieuwe belasting ATAD genaamd. Het gaat hier om een bedrag van jaarlijks € 150 euro per sociale huurwoning (is €12,50 euro per maand per huishouden). Dit komt in feite wederom neer op nog meer lasten neerleggen bij huurders van een sociale huurwoning; dus de mensen met de laagste inkomens in Nederland. </p><p>Dit is niet de eerste keer; jaren geleden werden corporaties vennootschapsbelastingplichtig, terwijl een corporatie niet eens een niet winst beogende instelling is. Sinds enkele jaren moeten corporaties een forse verhuurdersheffing betalen (ongeveer € 55 euro per maand per woning/huishouden). Dit heeft helaas geleid minder mogelijkheden om te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw of isolatie van woningen gedurende de afgelopen jaren.  En dan nu weer een nieuwe belasting. Een onbegrijpelijk plan wordt in deze weken uitgewerkt en het is écht te gek voor woorden. Weer eenzijdig de zwakste schouders zware lasten opleggen en dat in een tijd dat het Nederland voor de wind gaat. Volstrekt onrechtvaardig in mijn ogen. Terwijl aan corporaties ook nog eens grote extra inspanningen worden gevraagd. Denk daarbij maar eens aan het fors investeren in het verduurzamen van het woningbezit en extra nieuwbouw. </p><p>Dames en heren politici, of u nu actief bent in gemeenten, provincie of landelijk, laat uw stem horen en laat zien dat we in Nederland een beschaafde natie zijn. Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en niet andersom!</p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /><br></p><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder Mozaïek Wonen</p><p><span aria-hidden="true"></span><strong>@ Wilt u op één van deze columns reageren?<br></strong>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:ingesprek@mozaiekwonen.nl"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc"></font></span></a><font color="#0066cc"><a href="mailto:ingesprek@mozaiekwonen.nl"><span style="text-decoration:underline;">ingesprek@mozaiekwonen</span></a></font><a></a><a></a><a>.nl</a></p>2018-06-26T22:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: huurder weer de klos?https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-huurder-weer-de-klosWebsite Blog van Ron de Haas: huurder weer de klos?<p>​​<em>In verband met het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Zuidplas verschijnen er dit keer twee blogs van Ron de Haas in de Krant van Mozaïek.</em></p><p><em>Onderstaande blog  in Hart van Holland,  voor onze huurders in Moordrecht:</em></p><h2>Coalitieakkoord Zuidplas: gemiste kansen?</h2><p>Met spanning heb ik uitgekeken naar het coalitieakkoord van de gemeente Zuidplas. Al snel hebben VVD, Christenunie /SGP en CDA elkaar gevonden om samen verder te bouwen aan Zuidplas, zoals ze het akkoord omschrijven. Na het lezen van het akkoord  overheerst bij mij echter de teleurstelling. Ja, er staan mooie woorden in, zoals dat de gemeente in het kader van dienstverlening uitgaat van 'ja,mits' in plaats van 'nee, tenzij'. Dat spreekt mij aan. Ook is het fijn dat er een visie komt op het gebied van wonen en zorg. Het langer thuiswonen van ouderen vraagt om een dergelijke visie. </p><p>Maar helaas ik zie helemaal niets terug over toekomstige omvang van voldoende sociale huurwoningen, terwijl dit een belangrijk vraagstuk is voor de gemeente. Bijvoorbeeld de Vestia-problematiek in Nieuwerkerk aan de IJssel. De sociale huurwoningen in dit dorp worden door Vestia – naar verwachting binnen een paar jaar - verkocht en het is nog onzeker of andere woningcorporaties dit bezit kunnen overnemen. Dan de nieuwbouwopgave die de gemeente zich stelt voor de komende jaren, te weten 9.000 woningen bouwen tot 2030. Daarbij is niets te lezen hoe de partijen om willen gaan met sociale huur. Ook lees ik niets over de herstructurering van de jaren '50 wijk in Moordrecht. Voor het dorp Moordrecht en de huurders van deze 175 woningen heeft de sloop en nieuwbouw een grote impact. </p><p>Duurzaamheid wordt in het programma wel genoemd, maar het blinkt niet uit in ambities. Er wordt steun uitgesproken aan partijen die zich hier voor inzetten, dat klinkt sympathiek, maar niet meer dan dat. Er liggen grote mogelijkheden voor gemeenten om in ieder geval met corporaties, maar ook met andere partijen, samen hierin op te trekken. Jammer genoeg geen woord in het programma over wat de gemeente zelf gaat doen op het gebied van duurzaamheid, noch in hun gebouwen, waar ze zelf eigenaar van zijn, noch in het investeren in bewustwording en gedragsbeïnvloeding bij de inwoners. Meer gerichte eigen acties en activiteiten zou stimulerend zijn.</p><p>Kortom, voor mij is het coalitieprogramma er één van gemiste kansen. Gelukkig moet dit coalitieprogramma de komende weken nog concreter gemaakt worden. Hopelijk wordt mijn verwachting dan positief bijgesteld. Belangrijker dan de 'papieren' ambities van de gemeente is de praktijk in de komende jaren. Visie en daadkracht van het gemeentebestuur, dat is nodig. Ik blijf daarbij hameren op zichtbare en dus actieve betrokkenheid rond de sociale woningbouw en duurzaamheid.</p><p><em>Onderstaande blog  in Goudse Post en Kijk op Bodegraven  voor  aan onze huurders in Gouda en Bodegraven-Reeuwijk:</em></p><h2>Te gek voor woorden! Huurders weer de klos?</h2><p>Enkele weken geleden kwam premier Mark Rutte in politieke problemen over de wijze waarop het afschaffen van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders van grote concerns wordt afgeschaft. De geloofwaardigheid van de premier kwam in het geding. Wat mij bij deze kwestie nog veel meer bezighoudt, is dat dit een gat slaat in de landelijke begroting en dat het kabinet dit wil opvullen door geld elders weg te halen. </p><p>Het is bijna niet te geloven, maar het plan is om een flink deel van de rekening van circa € 300 miljoen bij de woningcorporaties neer te leggen, via een nieuwe belasting ATAD genaamd. Het gaat hier om een bedrag van jaarlijks € 150 euro per sociale huurwoning (is € 12,50 per maand per huishouden). Dus nog weer meer lasten voor huurders van een sociale huurwoning; de mensen met de laagste inkomens in Nederland. </p><p>Dit is niet de eerste keer; jaren geleden werden woningcorporaties verplicht vennootschapsbelasting te gaan betalen. Terwijl een woningcorporatie niet eens een winst beogende instelling is. Sinds enkele jaren moeten corporaties een forse verhuurdersheffing betalen (ongeveer € 55,- per maand per huishouden). Dit heeft helaas geleid tot minder mogelijkheden om te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw of isolatie van woningen. En dan nu weer een nieuwe belasting. Een onbegrijpelijk plan. Het is écht te gek voor woorden. Weer eenzijdig de zwakste schouders zware lasten opleggen en dat in een tijd dat het Nederland voor de wind gaat. Volstrekt onrechtvaardig in mijn ogen. Terwijl aan woningcorporaties ook nog eens grote extra inspanningen worden gevraagd. Denk aan fors investeren in het verduurzamen van de woningen en extra nieuwbouw. </p><p>Dames en heren politici, of u nu actief bent in gemeenten, provincie of landelijk, laat uw stem horen en laat zien dat we in Nederland een beschaafde natie zijn. Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en niet andersom!</p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder</p><p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?</strong><br>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:ingesprek@mozaiekwonen.nl"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc"></font></span></a><font color="#0066cc"><a href="mailto:ingesprek@mozaiekwonen.nl"><span style="text-decoration:underline;">ingesprek@mozaiekwonen</span></a></font><a></a><a></a><a>.nl</a></p><div> <div class="push ms-dialogHidden"> </div> </div>              <div>  </div> 2018-05-22T22:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Waarom huurverhoging; er wordt toch winst gemaakt?https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-waarom-huurverhoging-er-wordt-toch-winst-gemaaktWebsite Blog van Ron de Haas: Waarom huurverhoging; er wordt toch winst gemaakt?<p>Kort geleden kwam de Woonbond met het bericht dat de woningcorporaties de huren wel met 10% kunnen verlagen, omdat ze enorme winsten maken. Tja, dit soort berichten duiken met enige regelmaat op. Ze roepen begrijpelijkerwijs vragen op bij onze huurders. Maakt Mozaïek Wonen winst? Wanneer alleen gekeken wordt naar onze jaarlijkse resultatenrekening zou je dat kunnen gaan denken. Maar van winst in de zin dat we geld overhouden is geen sprake. Dat vraagt om een nadere toelichting. </p><p>Mozaïek Wonen ontving in 2017 een bedrag van ruim € 61 miljoen aan huurinkomsten. Dit is de huur van woningen die we verhuren voor een maatschappelijke prijs. Deze ligt grofweg 25% lager dan bij vergelijkbare woningen op de vrije markt. Na aftrek van kosten voor onder andere woningonderhoud, rente en belastingen bleef er € 12 miljoen over. Mozaïek Wonen investeert dat bedrag in nieuwbouw, renovatie en duurzaamheid. Het positieve resultaat wordt dus direct weer omgezet in investeringen. Het jaarlijkse positieve financiële resultaat is daarvoor zelfs soms niet genoeg. En dat zal zeker voor de komende jaren gelden - voor de in dat jaar gerealiseerde nieuwbouw- en duurzaamheidsopgaven. We moeten dan geld lenen bij de bank. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat nu en in de toekomst onze woningvoorraad van bijna 10.000 woningen in stand blijft en beschikbaar voor hen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. </p><p>Dat betekent ook dat we de huren op 1 juli 2018 verhogen. We doen dit slechts beperkt, namelijk gemiddeld inflatievolgend voor de grote groep huurders met een laag inkomen. We streven ernaar ook de komende jaren de huren op deze wijze slechts gematigd te laten stijgen voor onze huurders met een kleine portemonnee. Alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen hoger dan € 41.056,- zal – binnen het wettelijke kader – een hogere huur worden gevraagd. Onze duurzaamheidsinvestering leveren daarnaast voor iedere huurder een voordeel op in de maandelijkse woonlasten. Door onder andere isolatie hebben de woningen minder energie nodig. </p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder</p><p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?</strong><br>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:ingesprek@mozaiekwonen.nl">ingesprek@mozaiekwonen.nl</a></p>2018-04-10T22:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Prettig wonen in uw buurt is geen vanzelfsprekendheid!https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-prettig-wonen-in-uw-buurt-is-geen-vanzelfsprekendheidWebsite Blog van Ron de Haas: Prettig wonen in uw buurt is geen vanzelfsprekendheid!<p>​Begin deze maand kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met de resultaten van een onderzoek over de beleving van bewoners over hun woning en woonomgeving. Wat bleek? De meeste mensen vinden de woonomgeving nog belangrijker dan hun woning, als het gaat om tevredenheid. Je verbonden voelen met de buurt waar je woont, is essentieel om fijn te kunnen wonen. Op zich niet echt veel nieuws, was mijn eerste gedachte. Alleen weten we allemaal dat dit niet vanzelfsprekend is. </p><p>Elkaar als buren helpen als het nodig is - bijvoorbeeld door de vuilniszak weg te brengen of een boodschap te doen bij ziekte - je eigen tuin een beetje (laten) onderhouden, geen rommel laten slingeren; het zijn voorbeelden die een kleine moeite zijn. Toch hoor ik (te) vaak van onze huurders dat het hier aan ontbreekt in hun straat of wooncomplex.</p><p>De eerste verantwoordelijkheid om prettig met elkaar in een woningblok of buurt te wonen, ligt bij de bewoners zelf. Als Mozaïek Wonen willen wij daar ook graag een bijdrage aan leveren. Dit doen we door bewoners te stimuleren om de buurtbinding te versterken en hen daarbij te ondersteunen.  </p><p>In 2018 wensen wij van harte dat nog meer huurders – en indien gewenst samen met ons – initiatieven nemen in hun buurt om de leefbaarheid te verbeteren. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Heeft u daar zelf ideeën over, dan horen onze medewerkers sociaal beheer dit graag. Met elkaar kunnen we veel bereiken. Wilt u hierover persoonlijk met mij in gesprek, dan ga ik graag op uw uitnodiging in. U kunt zich melden o.a. via onderstaand emailadres. </p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder</p><p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?<br></strong>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl</font></span></a></p><p> </p>2018-01-23T23:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Compliment aan veel van onze huurders!https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-compliment-aan-veel-van-onze-huurdersWebsite Blog van Ron de Haas: Compliment aan veel van onze huurders!<p>Onze medewerkers van Mozaïek Wonen hebben dagelijks contact met onze huurders. Het komt regelmatig voor dat een opzichter langs gaat bij huurders die na soms 30, 40 of zelfs 50 jaar hun huurwoning gaan verlaten. Wat opvalt is dat een opzichter dan vaak een woning aantreft die door de huurder in al die jaren voortreffelijk is onderhouden. Huurders hebben soms zelf voorzieningen aangebracht zoals een cv-installatie, of een keuken vervangen. Vaak zijn huurders na al die jaren gehecht aan de woning waar ze een groot deel van hun leven hebben gewoond; waar kinderen geboren zijn en het gezinsleven zich heeft afgespeeld. Ontroerend zijn soms de verhalen die ze dan vertellen en het verdriet dat ze de woning vanwege hun gezondheid moeten verlaten.</p><p>Zo ook weer recent. Een woning die na bijna 50 jaar wordt verlaten. De opzichter komt langs en ontmoet de huurders die zelfs een beetje zenuwachtig zijn of de opzichter wel tevreden is over de wijze waarop zij hun huurhuis achterlaten. Uit ons (digitale) dossier blijkt dat ze in de loop der jaren nauwelijks reparatieverzoeken hebben ingediend; altijd trouw en op tijd de huur hebben betaald en – zoals nu blijkt - heel netjes de woning hebben bewoond. Onze opzichters maken het in de praktijk helaas ook wel anders mee.</p><p>Toch is het eigenlijk wat vreemd, dat goede en trouwe huurders ons opvallen. Daar is wel een verklaring voor. Huurders waar - soms buiten hun schuld - gedoe is en waar we veel contact mee hebben, staan veel vaker op ons netvlies. Zo'n 90% of meer van onze tijd besteden we aan hen. We beseffen echter dat we met het overgrote deel van onze huurders nauwelijks contact hebben omdat ze tevreden zijn en vaak zelf hun problemen oplossen. Daarom vanaf deze plaats hulde aan al die huurders die netjes omgaan met hun woning die ze van Mozaïek Wonen huren!</p><p> <img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder</p><p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?<br></strong>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl</font></span></a></p><p> </p>2017-12-04T23:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Regeerakkoord vraagt veel, maar biedt weinighttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-regeerakkoord-vraagt-veel-maar-biedt-weinigWebsite Blog van Ron de Haas: Regeerakkoord vraagt veel, maar biedt weinig<p>​Het heeft even geduurd, maar er is weer een nieuwe regering. Wat mij interesseert is of het nieuwe kabinet goed beleid gaat voeren voor corporaties en onze huurders. Het beleid van het vorige kabinet maakte helder wat de taken zijn voor corporaties, maar heeft helaas ook nogal wat (financieel) nadelige gevolgen gehad voor zowel woningcorporaties als voor onze huurders. </p><p>Het nieuwe kabinet heeft terecht hoge ambities met betrekking tot duurzaam bouwen (meer isolatie, alternatieve energievoorzieningen en stoppen met gasaansluitingen). Als corporatie ondersteunen we dit van harte. Wel is de (financiële) ondersteuning voor corporaties om dit goed op te kunnen pakken écht teleurstellend te noemen. Een bijdrage aan de sector van € 25 miljoen in 2018 en oplopend naar € 100 miljoen in 2021 is in dat jaar een bedrag van slechts € 40,- per sociale huurwoning. Dat is niet of nauwelijks stimulerend te noemen en kunnen we dus gewoon symboolpolitiek noemen. Het nieuwe kabinet stelt verder dat verduurzaming alleen slaagt als overheden, corporaties en bedrijven op dit gebied nauw gaan samenwerken. Dat is inderdaad een 'must' en een heuse uitdaging, die we van harte onderschrijven. Ongunstig is in het regeerakkoord de aankondiging dat corporaties fors meer vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Dit terwijl het bedrijfsleven juist ontzien wordt en een lastenvermindering krijgt. Absurd eigenlijk dat corporaties al jarenlang als maatschappelijke organisatie voor deze belasting worden aangeslagen. De rol en betekenis van ons werk wordt hiermee helaas toch nog steeds onderschat in Den Haag.</p><p>De gevolgen van het regeerakkoord voor individuele huurders zijn in het regeerakkoord lastiger te beoordelen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de koopkracht; terwijl de btw op de dagelijkse boodschappen wordt verhoogd. De woningbouwproductie wordt aangejaagd, maar vooral gericht op vrije sector huurwoningen en koopwoningen, dat - naar men aanneemt - o.a. de verhuisbewegingen vanuit sociale huurwoningen zal bevorderen. De huurtoeslagregels worden weliswaar vereenvoudigd, maar uiteindelijk is het ook de bedoeling dat er minder huurtoeslag wordt uitgekeerd. Een echte verbetering voor onze huurders zie ik dus helaas (nog) niet. </p><p>Kortom het regeerakkoord geeft nog niet zo heel veel inspiratie. Dit neemt niet weg dat we als Mozaïek Wonen ons vooral op basis van eigen kracht en lokale wensen laten leiden in onze opgaven. Ik hoop dat de nieuwe minister die over wonen gaat, Kasja Ollongren, hier oog voor heeft. Dus dat ze in de uitwerking van het beleid de maatschappelijke belangen van woningcorporaties en de omstandigheden van onze huurders serieus neemt en zich daarvoor als een betrokken bew<span aria-hidden="true"></span>indsvrouw voor inzet. Er liggen nog genoeg kansen voor haar!</p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder</p><p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?<br></strong>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl</font></span></a></p>2017-11-07T23:00:00Z
Website Blog Ron de Haas: Steuntje in de rughttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-ron-de-haas-steuntje-in-de-rugWebsite Blog Ron de Haas: Steuntje in de rug<p>​Een paar maanden geleden kwam ik met een huurster in gesprek. Ze was alleenstaande moeder met een nog jonge dochter. Zij moeten leven van een uitkering. Toen we het over de huurverhoging van afgelopen 1 juli spraken, werd ze fel. Haar huurverhoging bedroeg € 5,- per maand. 'Weet u wel hoeveel geld dat voor mij is. Voor u is het weinig, maar uw maandinkomen staat gelijk aan mijn jaarinkomen'. Een confronterende reactie – los van de vraag of dit feitelijk juist was – die onderstreept hoe belangrijk het is dat we betaalbare huren hanteren voor onze woningen. </p><p>Mensen die in financiële problemen geraken- vaak buiten hun eigen schuld om - hebben grote zorgen. Wij zien die ook en gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om aanvullende bijdragen e.d. te krijgen. Mozaïek Wonen denkt momenteel na of we vanaf 2018 in bepaalde specifieke situaties huurders met een echt laag inkomen tegemoet kunnen komen. Bijvoorbeeld wanneer ze vanwege eerdere woningtoewijzingsregels eigenlijk te duur zijn gaan wonen. Hoe? Wel door onder andere de huurprijs te verlagen of een verhuizing naar een goedkopere woning eenvoudiger te maken. Waar betalen we dat dan uit, want we zijn toch geen Sinterklaas? </p><p>Sinds enkele jaren voeren we een inkomensafhankelijk huurbeleid. Dat wil zeggen dat huurders met een hoger jaarinkomen (2017: meer dan € 40.349,-) een hogere huurverhoging krijgen. Zij wonen eigenlijk te goedkoop ten opzichte van de waarde van hun woning en ten opzichte van hun inkomen. Dit extra geld uit die extra huurverhoging willen we gaan gebruiken om de specifieke groepen huurders - die vanwege hun inkomen in de knel zijn of dreigen te komen - tegemoet te komen. Wij zijn nog met onze huurdersverenigingen in gesprek om dit verder uit te werken. Het zou toch mooi zijn als de wat 'stevige schouders' de wat 'zwakkere schouders' zouden kunnen ondersteunen!</p><p>Het armoedeprobleem kunnen wij niet oplossen, maar we willen wel omzien naar die groep huurders, die daar mee kampen. We hopen daarmee hun probleem wat draaglijker te maken. </p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder</p><p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?<br></strong>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl</font></span></a></p>2017-10-10T22:00:00Z
Website Blog Ron de Haas: Wij zijn écht geen commercieel bedrijf!https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-ron-de-haas-wij-zijn-écht-geen-commercieel-bedrijfWebsite Blog Ron de Haas: Wij zijn écht geen commercieel bedrijf!<p>​Vanuit de commerciële vastgoedsector – en soms ook vanuit de overheid – wordt vaak gezegd dat een woningcorporatie veel meer als een commercieel bedrijf zou moeten functioneren. Een enkele keer suggereert een huurder dat ook. Ik kan me over deze opvatting opwinden en wel om verschillende redenen. Een corporatie is geen NV of BV, maar meestal een stichting, zoals Mozaïek Wonen, en soms een vereniging. En dat is niet zonder reden.</p><p>We hebben geen winstoogmerk. We verdelen geen winst onder aandeelhouders. Het geld dat wij ontvangen, investeren wij direct weer in ons huizenbezit of aflossingen van leningen. Elke euro die binnenkomt, wordt weer maatschappelijk verantwoord besteed. <br>Als Mozaïek Wonen hebben wij geen klanten. Wij kennen alleen huurders en woningzoekenden, merendeels met een laag inkomen. Als je klant bent, dan heb je vrije keus uit leveranciers. Een huurder die is aangewezen op een sociale huurwoning kan nauwelijks kiezen. Vaak zijn er slechts één of twee woningcorporaties actief in een dorp of stad en het aanbod van vrijkomende woningen is bovendien maar zeer beperkt. Je kunt niet echt van een keuze spreken, vind ik. <br>En dan het belangrijkste. Een commercieel bedrijf hanteert commerciële prijzen; corporaties doen daarentegen een forse afslag op de reële huurprijs. Deze verlaagde huurprijs noemen we niet voor niets sociale huur. De meeste commerciële verhuurders zijn niet of nauwelijks in staat om een doorsnee woning te verhuren voor een huur van onder de € 900,- per maand; corporaties verhuren vrijwel alle woningen onder de wettelijke grens van € 710,- per maand en heel vaak nog fors lager.</p><p>En wat nog het vaakst wordt gezegd is dat corporaties te veel medewerkers hebben en daardoor een dure organisatie zijn. Corporaties hebben inderdaad vaak hogere bedrijfslasten, maar is deze vergelijking wel eerlijk? Corporaties doen ook veel meer dan alleen woningen verhuren. We hebben veel meer aandacht voor sociaal beheer, leefbaarheid en huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Omdat we dat nodig vinden en omdat dat van ons wordt gevraagd. Dat vraagt meer inzet en dus meer personeel. Voorwaarde daarbij is wel dat een corporatie z’n bedrijfsvoering efficiënt en effectief inricht en inzet. Laten we daar dan het gesprek over voeren, dat lijkt me veel zinvoller. Bij Mozaïek Wonen krijgt dit regelmatig aandacht en leidt dit tot bijstellingen.</p><p>Wat mij betreft houden we op corporaties voor te houden dat ze als een commercieel bedrijf moeten opereren! Dat was in de afgelopen 100 jaar geleden niet zo. Dat is nu niet aan de orde en ook in de nabije toekomst niet!</p><p><br>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder</p><p> </p><p> <img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /> </p> 2017-09-05T22:00:00Z
Website Blog Ron de Haas: Wij zijn écht geen commercieel bedrijf!https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-wij-zijn-écht-geen-commercieel-bedrijfWebsite Blog Ron de Haas: Wij zijn écht geen commercieel bedrijf!<p>​Vanuit de commerciële vastgoedsector – en soms ook vanuit de overheid – wordt vaak gezegd dat een woningcorporatie veel meer als een commercieel bedrijf zou moeten functioneren. Een enkele keer suggereert een huurder dat ook. Ik kan me over deze opvatting opwinden en wel om verschillende redenen. Een corporatie is geen NV of BV, maar meestal een stichting, zoals Mozaïek Wonen, en soms een vereniging. En dat is niet zonder reden.</p><p>We hebben geen winstoogmerk. We verdelen geen winst onder aandeelhouders. Het geld dat wij ontvangen, investeren wij direct weer in ons huizenbezit of aflossingen van leningen. Elke euro die binnenkomt, wordt weer maatschappelijk verantwoord besteed. <br>Als Mozaïek Wonen hebben wij geen klanten. Wij kennen alleen huurders en woningzoekenden, merendeels met een laag inkomen. Als je klant bent, dan heb je vrije keus uit leveranciers. Een huurder die is aangewezen op een sociale huurwoning kan nauwelijks kiezen. Vaak zijn er slechts één of twee woningcorporaties actief in een dorp of stad en het aanbod van vrijkomende woningen is bovendien maar zeer beperkt. Je kunt niet echt van een keuze spreken, vind ik. <br>En dan het belangrijkste. Een commercieel bedrijf hanteert commerciële prijzen; corporaties doen daarentegen een forse afslag op de reële huurprijs. Deze verlaagde huurprijs noemen we niet voor niets sociale huur. De meeste commerciële verhuurders zijn niet of nauwelijks in staat om een doorsnee woning te verhuren voor een huur van onder de € 900,- per maand; corporaties verhuren vrijwel alle woningen onder de wettelijke grens van € 710,- per maand en heel vaak nog fors lager.</p><p>En wat nog het vaakst wordt gezegd is dat corporaties te veel medewerkers hebben en daardoor een dure organisatie zijn. Corporaties hebben inderdaad vaak hogere bedrijfslasten, maar is deze vergelijking wel eerlijk? Corporaties doen ook veel meer dan alleen woningen verhuren. We hebben veel meer aandacht voor sociaal beheer, leefbaarheid en huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Omdat we dat nodig vinden en omdat dat van ons wordt gevraagd. Dat vraagt meer inzet en dus meer personeel. Voorwaarde daarbij is wel dat een corporatie z’n bedrijfsvoering efficiënt en effectief inricht en inzet. Laten we daar dan het gesprek over voeren, dat lijkt me veel zinvoller. Bij Mozaïek Wonen krijgt dit regelmatig aandacht en leidt dit tot bijstellingen.</p><p>Wat mij betreft houden we op corporaties voor te houden dat ze als een commercieel bedrijf moeten opereren! Dat was in de afgelopen 100 jaar geleden niet zo. Dat is nu niet aan de orde en ook in de nabije toekomst niet!</p><p><br>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder</p><p> </p><p> <img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /> </p> 2017-09-05T22:00:00Z
Website Blog Ron de Haas: Op de wind van gisteren kunnen we niet varenhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-op-de-wind-van-gisteren-kunnen-we-niet-varenWebsite Blog Ron de Haas: Op de wind van gisteren kunnen we niet varen<p>Ons jaarverslag 2016 is verschenen en staat op onze website. Wij kijken met tevredenheid terug op de vorig jaar door ons geleverde prestaties. Alleen, wat in 2016 goed en belangrijk was, hoeft dat niet te zijn voor dit jaar en komende jaren. </p><p>We zitten midden in 2017 en als Mozaïek Wonen ervaren we een uitdagende dynamiek binnen en buiten onze organisatie. Huurders, huurdersorganisaties, gemeenten, regering etc. vragen -soms indringend- veel van ons. Om maar wat te noemen: huurmatiging; meer isolatie; plaatsing zonnepanelen; gasloos wonen; meer nieuwbouw; andere woonconcepten; nog betere dienstverlening; meer aandacht voor leefbaarheid in onze complexen enz. enz. Op allerlei gebieden zijn er wensen om één of meer tandjes bij te zetten. Een gezonde ambitie die ook bij ons past als maatschappelijke organisatie. Onze drijfveer is juist om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van onze huurders en geluiden uit de samenleving.</p><p>Kortom er zijn veel nieuwe uitdagingen waaruit we de komende maanden realistische keuzes maken in wat wel en niet kan, ook gelet op onze portemonnee. We zullen heldere verwachtingen scheppen. Belangrijk uitgangspunt is, bij het realiseren van ons nieuwe beleid, om daarbij zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken met partnerorganisaties, maar vooral ook met onze huurders. We zien veel mogelijkheden en zijn volop met de toekomst bezig. U gaat daar meer van horen en merken. Af en toe terugblikken, zoals in een jaarverslag, is goed vanuit onze verantwoordingsplicht. Niet te lang, want op de wind van gisteren kunnen we vandaag en morgen niet varen!</p><p>​<img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder<p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?<br></strong>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl</font></span></a></p>2017-07-25T22:00:00Z
Website Blog Ron de Haas: Gas geven op duurzaamheidhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-gas-geven-op-duurzaamheidWebsite Blog Ron de Haas: Gas geven op duurzaamheid<p>Duurzaamheid staat volop in de belangstelling, ook bij Mozaïek Wonen: meer woningen isoleren; zonnepanelen plaatsen op onze daken; gasloos bouwen en bestaande woningen afkoppelen van de gasleiding; realiseren van nul op de meter woningen etc. etc. De kranten staan er vol van. Wat opvalt is hier en daar het ongeduld. Eigenlijk liever vandaag al aan de slag dan pas morgen. Voor Mozaïek Wonen staat voorop: eerst denken en dan doen! Waarom? Omdat het ingrijpende maatregelen zijn die veel investeringen vergen en waarbij het soms ook gaat om het toepassen van nieuwe technieken die nog in de kinderschoenen staan. En last but not least de noodzaak om samen te werken met andere partijen, zoals gemeente en energiebedrijven, voor afstemming en échte stappen vooruit.  Het is duidelijk dat windenergie in de toekomst de meeste energie zal moeten leveren voor ons woongenot. Dat betekent bijvoorbeeld tal van nieuwe windmolens in Nederland. </p><p>Wacht Mozaïek Wonen dit allemaal eerst af? Nee, we isoleren al volop onze woningen en hier gaan we de komende jaren vooral mee door. We gaan nog dit jaar zonnepanelen plaatsen op enkele wooncomplexen. Onze nieuwbouw in Weideveld in Bodegraven krijgt geen gasaansluiting meer, maar wordt aangesloten op een warmtedistributienet. In de Agnietenstraat in Gouda, waar we het voormalige stadskantoor verbouwen tot 53 sociale huurwoningen, komt geen gasaansluiting maar installeren we lucht-water warmtepompen. We bereiden binnenkort onze eerste nul op de meterwoningen voor in Gouda. We zijn nauw betrokken bij het regio-initiatief om te komen tot een energiestrategie Midden Holland. Kortom, we zitten niet stil en staan volop achter de ambities om verantwoord om te gaan met ons milieu. Het is een mooie uitdaging om aan deze betekenisvolle maatschappelijke opgave een belangrijke bijdrage te leveren.</p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p><br>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder</p><p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?<br></strong>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl</font></span></a></p>2017-07-11T22:00:00Z
Website Blog Ron de Haas: Nieuw Kabinet: goed voor huurders?https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-ron-de-haas-nieuw-kabinet-goed-voor-huurdersWebsite Blog Ron de Haas: Nieuw Kabinet: goed voor huurders?<p><strong class="ms-rteFontSize-2">Nieuw kabinet: goed voor huurders?</strong></p><p>Er wordt al weken onderhandeld door politieke partijen om te komen tot een nieuw kabinet. Het is nog ongewis wat voor kabinet er komt en wanneer.</p><p>Mozaïek Wonen hoopt dat het nieuwe kabinet goed is voor u als huurder van een corporatie, zoals:<br><br><strong>1. Minder regels.<br></strong>De laatste jaren zijn er veel te veel (rijks)regels bijgekomen. In onze ogen staan die vaak niet ten dienste van huurders en werken soms zelfs belemmerend. Voorbeeld: woningruil is steeds vaker niet meer mogelijk, waardoor wij huurders moeten teleurstellen.</p><p><br><strong>2. Afschaffen van verhuurdersheffing of geld teruggeven aan corporaties voor investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid.<br></strong>Als Mozaïek Wonen zien we veel kansen om onze woningen verder te isoleren of te voorzien van zonnepanelen, om nog maar niet te spreken over gasloze of energieneutrale woningen. Alleen hebben we nu onvoldoende geld om deze opgave optimaal op te kunnen pakken. Dergelijke investeringen zorgen voor lagere energielasten. Daar schiet u als huurder écht wat mee op!</p><p><br><strong>3. Het op peil houden van de huurtoeslag, liefst verruimen.<br></strong>Steeds meer mensen hebben moeite om de huur te betalen en leven nu al onder de armoedegrens. Schrijnend en beschamend in een welvarend land als Nederland.</p><p>Goed en betaalbaar wonen is daarnaast vooral een lokale kwestie. Daar horen de afspraken thuis over wat wenselijk is op het gebied van wonen en niet in Den Haag. Daar is het eerste belang om te kijken wat de gevolgen zijn voor de schatkist. Ik duim dat het nieuwe kabinet ook (meer) tot dat inzicht komt. Als dit en de drie punten worden vervuld, dan krijgen we een kabinet dat goed is voor u als huurder.</p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p><br>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder<br> </p><p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?<br></strong>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl">directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl</a></p>2017-05-23T22:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Een lastige kwestie?https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-een-lastige-kwestieWebsite Blog van Ron de Haas: Een lastige kwestie?<p>​<strong>Inkomensafhankelijke huurverhoging</strong></p><p>"Jullie gaan toch niet weer inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen?", hoorde ik onlangs onze huurdersverenigingen verontwaardigd roepen. Ik moet hen helaas teleurstellen. Per 1 juli 2017 past Mozaïek Wonen weer een inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Huurders met een inkomen van meer dan € 40.349,- krijgen een huurverhoging van 3,3% (daarbij zijn wettelijk uitgezonderd gepensioneerden en gezinnen bestaande uit vier personen of meer). Dat is meer dan de 0,3 tot 0,8% huurverhoging die het merendeel van onze huurders met een laag- en middeninkomen krijgt. Waarom doet Mozaïek Wonen dit?</p><p>De regering heeft de corporaties wettelijk de mogelijkheid geboden om inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Tegenstanders vinden principieel dat een woningcorporatie geen inkomensbeleid moet voeren en dus ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging moet toepassen. Zij gaan er aan voorbij dat wij al jaren een inkomensbeleid voeren. Dat begint al bij de toewijzing. Je inkomen bepaalt of je wel of niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Het rijksbeleid eist dit zelfs van ons. Wat mij betreft is het dus geen sterk argument om de ene keer wel inkomensbeleid te mogen voeren en de andere keer, bijvoorbeeld bij een huurverhoging, hier principieel op tegen te zijn.</p><p>Voor ons geldt een heel ander argument. Een sociale huurwoning wordt verhuurd voor een prijs die grofweg 25% lager ligt dan bij een vergelijkbare woning op de vrije markt. Met deze korting houden we de huren betaalbaar voor mensen met een laag inkomen. Zelfs met deze korting zijn deze huurders nog steeds circa 40% (of meer) van hun besteedbaar inkomen kwijt aan woonlasten. Landelijk is recent bekend geworden dat circa 18% van de huishoudens in een sociale huurwoning onder de armoedegrens moet leven. Daar worden wij stil van. Wij vinden het daarom redelijk om huurders die wat meer inkomen hebben, iets minder korting te geven. En dus aan hen een wat hogere huurverhoging te vragen. Zij blijven daarmee overigens nog steeds relatief goedkoop hun sociale huurwoning huren. De (extra) inkomsten kunnen we evenwel goed gebruiken om de andere huren voor hen die dit het hardst nodig hebben, lager te houden. </p><p>Wij realiseren ons echter ook dat als je jaarlijks een extra huurverhoging krijgt, dit de vraag oproept: Hoe hoog is de huur dan wel niet over een paar jaar als er elk jaar extra wordt verhoogd?  Wij snappen deze vraag en hebben daarom besloten de huren bij de inkomensafhankelijke huurverhoging dit jaar niet verder te verhogen als de grens van € 800,- wordt bereikt of al bereikt is. Wij gaan met de huurdersverenigingen overleggen om dit plafond ook de komende jaren te gaan hanteren. </p><p>Wij verwachten geen applaus voor dit beleid, maar wel begrip voor onze afwegingen. Is het een lastige kwestie voor Mozaïek Wonen?  Eigenlijk niet echt, want we kiezen bewust voor huurmatiging voor mensen met de laagste inkomens. Daar ligt onze focus.</p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p><span aria-hidden="true"></span><span aria-hidden="true"></span>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder Mozaïek Wonen</p><p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?<br><br></strong>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl</font></span></a></p>2017-04-25T22:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Dilemma voor Mozaïek Wonen!https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-dilemma-voor-mozaïek-wonenWebsite Blog van Ron de Haas: Dilemma voor Mozaïek Wonen!<p>​Inkomen te hoog voor sociale huurwoning en te laag voor koophuis!<br><br>De laatste tijd hoor ik steeds meer dat sommige mensen in onze omgeving het heel moeilijk vinden om een passend huis te vinden. Het gaat dan om degenen die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning (jaarinkomen > € 36.000, huurprijs max. € 710,-).  Ze kunnen of willen geen huis kopen. Vaak zijn het éénverdieners die geen hypotheek kunnen krijgen. Maar ze kunnen ook geen huurhuis vinden voor een prijs vanaf € 710,- tot pakweg € 900,-. Het aanbod is in deze huurcategorie maar zeer beperkt. De regering wilde dat commerciële partijen deze woningen zouden bijbouwen, maar in de praktijk gebeurt dit slechts mondjesmaat. Mozaïek Wonen heeft vanuit het verleden zelf nog wel ruim 200 duurdere woningen met een huurprijs boven de € 710,-.  Echter corporaties mogen volgens de nieuwe Woningwet die categorie huurwoningen niet meer zo maar bijbouwen. </p><p>Er lijkt in toenemende mate nu toch een knelpunt te ontstaan voor woningzoekenden die een beetje tussen wal en schip dreigen te raken. In de politiek wordt al weer gezegd dat corporaties in de nabije toekomst dus maar weer moet worden toegestaan deze middeldure huurwoningen te bouwen. Dan wel dat we goedkope woningen na leegkomen in de middeldure categorie moeten gaan verhuren.</p><p>Moet Mozaïek Wonen deze weg opgaan? Dat is de vraag die we onszelf in het kader van ons nieuwe ondernemingsplan stellen. Voor ons best een dilemma. Er zitten namelijk verschillende haken en ogen aan deze denkrichting. Als we deze weg op gaan, dan gaat dit helaas ten koste van de échte doelgroep van corporaties. We bedoelen dan de mensen met een kleine portemonnee. Onze voorraad sociale huurwoningen wordt dan kleiner, zodat woningzoekenden langer moeten wachten op een geschikte sociale huurwoning en/of bij nieuwbouw investeren we veel geld dat niet gebruikt kan worden voor sociale huurwoningen.</p><p>Een lastige kwestie dus. Vooralsnog ben ik van mening dat Mozaïek Wonen een heldere focus moeten houden op voor wie we zijn.  En dat is voor huurders met een smalle beurs. Daar overstijgt in onze regio de vraag naar goedkope huurwoningen de komende jaren nog steeds het aanbod. Mensen die iets meer verdienen, hebben soms een nijpend huisvestingsprobleem. Is dat aan een corporatie om op te lossen of vraagt dit nader beleid van de (rijks)overheid? Ik denk dit laatste!</p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder Mozaïek Wonen</p><p><strong>@ Wilt u op deze column reageren?<br><br></strong>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl">directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl</a></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>2017-03-29T22:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Wat als u het voor het zeggen heeft bij Mozaïek Wonen?https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-wat-als-u-het-voor-het-zeggen-heeft-bij-mozaïek-wonenWebsite Blog van Ron de Haas: Wat als u het voor het zeggen heeft bij Mozaïek Wonen?<p>Stel, u bent voor één dag directeur van Mozaïek Wonen. Wat zou u dan doen voor de huurders? Ongetwijfeld komt er nu een gedachte bij u op. Ik ben daar nieuwsgierig naar. Daarom ga ik de komende maanden graag met u, samen met andere huurders van Mozaïek Wonen, hierover in gesprek.</p><p>Mozaïek Wonen is er voor de huidige en toekomstige huurders van onze woningen. Daar komt veel bij kijken. Het is belangrijk om te weten wat er leeft bij u als huurder als het gaat over uw woning en uw woonomgeving en wat u daarbij verwacht van Mozaïek Wonen. Dit jaar gaan wij ons ondernemingsplan voor de komende jaren bepalen. Daarin komt te staan wat we belangrijk vinden en waar we ons sterk voor gaan en kunnen maken. Is dat huurmatiging, nieuwbouw, duurzaamheid, onderhoud, leefbaarheid in de buurt, dienstverlening, enzovoort? <br><br>Ik luister graag hoe u daar als huurder vanuit uw ervaring en woonbeleving over denkt. Wij kunnen alleen maar de juiste dingen doen als we de behoeften en wensen van onze huurders kennen. Ik nodig u daarom uit om u aan te melden voor een huurdersgesprek. Zie kader 'Meld u aan!' in <a href="/SiteCollectionDocuments/Krant%20van%20Mozaiek/KvM%2022,23%20februari%202017.pdf">Krant van Mozaïek</a>. Ook andere medewerkers van Mozaïek Wonen zijn daarbij aanwezig.  </p><p>Bent u nog geen huurder, maar u wilt gaan huren (en misschien staat u al ingeschreven als woningzoekende bij Woningnet), dan kom ik ook graag met u in gesprek. Waar loopt u tegenaan en wat verlangt u van Mozaïek Wonen?</p><p><em>Graag ontmoet en spreek ik u -samen met mijn collega's van Mozaïek Wonen- tijdens één van de huurdersbijeenkomsten in de komende maanden. Ik ben erg benieuwd naar wat u zou besluiten</em><em>  </em><em>wanneer u het voor één dag voor het zeggen heeft. </em></p><p> <img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder Mozaïek Wonen <br><br><strong>Wilt u op deze column reageren?</strong></p><p>Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl">directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl</a></p><p> </p>2017-02-21T23:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: We kunnen niet meer wegkijken!https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-we-kunnen-niet-meer-wegkijkenWebsite Blog van Ron de Haas: We kunnen niet meer wegkijken!<p>Laat ik maar met de deur in huis vallen. We kunnen niet meer wegkijken bij alle milieuproblemen die er spelen. Zeker na de grote Klimaatconferentie in Parijs in 2015 zien we gelukkig dan ook steeds meer initiatieven om zuiniger om te gaan met onze planeet. Ook in Nederland is dit zichtbaar. Afvalscheiding wordt steeds verder doorgevoerd; het aantal zonnepanelen op daken neemt toe; grote windmolenparken worden voorbereid en de eerste energie neutrale woningen zijn gerealiseerd. Sinds kort weten we ook dat in de toekomst aardgas geen gemeengoed meer is voor verwarming van onze huizen. Voorzichtig wordt lokaal nu ook gesproken over de eerste gasloze woningen bij nieuwbouw. Deze trend zet door, daar ben ik zeker van!</p><p>Als Mozaïek Wonen hebben we bij dit vraagstuk ook een grote verantwoordelijkheid. We investeren jaarlijks al fors in duurzaamheidsmaatregelen in onze – veelal bestaande – woningen. Maar we ontkomen er niet aan om daar nog een schep boven op te doen. Dit jaar zullen wij ons hier nader over beraden en na afwegingen scherpe en nieuwe keuzes maken. Dit in relatie tot investeren in nieuwbouw en onderhoud, alsmede huurmatiging. Zaken die ook spelen en voor onze huurders erg belangrijk zijn.</p><p>‘Verbeter de wereld en begin bij uzelf’ is een bekende slogan uit een nog niet zover verleden. Die geldt nog steeds. Wat doet u aan beperken van de milieuproblematiek en zou u nog meer kunnen doen? Vragen die iedereen zichzelf ook regelmatig hoort te stellen. Nieuw is dat wij sinds kort werken met energiecoaches. Zij komen op afroep bij onze huurders aan huis vertellen waarop zij energie kunnen besparen. Vaak is er meer mogelijk dan dat u op dit moment denkt. Als u er wat moeite voor doet, ontdekt u nieuwe mogelijkheden. Niet altijd, maar vaak levert dat ook nog geld op!  </p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p> Ron de Haas<br>directeur-bestuurder Mozaïek Wonen</p><p> </p><p> </p>2017-01-26T23:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: We poetsen geen stuivers!https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-we-poetsen-geen-stuiversWebsite Blog van Ron de Haas: We poetsen geen stuivers!<p>​Onlangs haalde minister Blok van Wonen hard uit naar de corporaties in Nederland. Ze zijn gierig; zitten hun stuivers te poetsen en lijden aan het Dagobert Duckcomplex. Kortom ze ‘zitten’ op hun geld en investeren onvoldoende. Als ze het geld niet hebben, moeten corporaties volgens hem vooral gaan lenen, want de rente is momenteel erg laag. Deze opmerkingen zijn volledig misplaatst en waarschijnlijk ingegeven vanuit een profileringsdrang richting Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. </p><p>Wat is de realiteit. Laat ik me beperken tot Mozaïek Wonen. De minister haalt jaarlijks via de verhuurdersheffing circa € 6 miljoen euro weg, dat opgebracht wordt door de huurders; dat geld kan dus niet meer ingezet worden om te investeren. Dan maar weer € 6 miljoen lenen, waarbij de huurders uiteindelijk weer opdraaien voor rente en aflossing? Dat is toch onbestaanbaar uit de mond van een minister te horen. Eerst geld weghalen en dan leuk zeggen; dan leen je toch bij. Welke bestuurder of politicus kan op die manier op begrip rekenen.</p><p>Als Mozaïek Wonen hebben we de jaarlijkse inkomsten en uitgaven goed in balans. We hebben écht geen vette spaarrekening. Met het positieve financiële resultaat uit onze jaarlijkse exploitatie investeren we o.a. in nieuwbouw en duurzaamheidsmaatregelen zonder dat we moeten bijlenen. Daarnaast streven we naar het betaalbaar houden van onze woningen. We hebben reeds een forse leningenportefeuille (ruim € 330 miljoen) en vinden het niet verantwoord deze nog fors te verhogen. Dit jaar en komende jaren staan diverse nieuwbouwprojecten gepland in zowel Bodegraven, Gouda als Moordrecht. Het gaat in totaal om circa 450 woningen tot en met 2021. Ook blijven we fors extra investeren in isolerende maatregelen en groot onderhoud. Plannen die veelal in nauwe samenspraak met gemeenten en huurdersorganisaties worden gemaakt. Lokaal wordt dus bepaald wat goed en verantwoord is. Het zou bestuurders in Den Haag sieren deze lokale samenwerkingen en afspraken meer te respecteren.</p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px 0px;width:200px;" /></p><p><br>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder Mozaïek Wonen</p>2016-12-21T23:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Armoede achter de voordeurhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-armoede-achter-de-voordeurWebsite Blog van Ron de Haas: Armoede achter de voordeur<p>​Armoede in onze huurwoningen. Dit komt helaas maar al te vaak voor. Mozaïek Wonen beschikt niet over exacte cijfers voor haar eigen huurders, maar volgens landelijk onderzoek beschikt zo’n 18% van de huishoudens in een huurwoning over onvoldoende geld voor de meest noodzakelijke basisuitgaven. Dit percentage gaat zelfs naar 28% als de huishoudens worden meegeteld, die te weinig geld hebben om op een bescheiden wijze deel te kunnen nemen aan het sociale verkeer (lid van vereniging e.d.). We praten dan over ruim 3.500 van onze bewoners (volwassenen en kinderen) die hier mee te kampen hebben. Een onvoorstelbaar hoog aantal! </p><p>Onze benadering is niet van ‘eigen schuld, dikke bult’. Nee, wij zijn er juist ook voor die mensen om hen goed en betaalbaar te laten wonen. Wij zijn ons bewust van soms schrijnende situaties. Wij kunnen echter niet de armoede de wereld uit helpen in Gouda, Bodegraven en Moordrecht. We kunnen wel meedenken met gemeenten, kerken, en organisaties als Humanitas of De Kring om hen te ondersteunen. Lastig is hierbij hoever we hierin moeten gaan. Wij verhuren per slot van rekening woningen, dat is ons doel. We zorgen voor voldoende, goede en betaalbare  huurwoningen. Daarom verlaagt Mozaïek Wonen al enige tijd de huur voor nieuwe huurders bij ongeveer een derde van haar woningen, om deze groep aan passende huisvesting te kunnen helpen. We denken mee als er een huurschuld ontstaat. We isoleren onze woningen, zodat de energielasten lager worden. Hiervoor vragen wij geen extra huur. Maar is dat voldoende? Die vraag is bij ons actueel. Wij zijn aanspreekbaar op onze rol in de samenleving. Dat geldt ook voor armoedebeleid. Tegelijkertijd beseffen we dat armoede vele gezichten kent en idem zoveel oorzaken. Samen met andere lokale organisaties en gemeente slaan we steeds meer de handen ineen om op zoek te gaan naar passende maatregelen. </p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder Mozaïek Wonen</p><p><br> <br></p><p><br></p>2016-11-24T23:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Ik word ouder maar ik ga echt niet verhuizenhttps://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-ik-word-ouder-maar-ik-ga-echt-niet-verhuizenWebsite Blog van Ron de Haas: Ik word ouder maar ik ga echt niet verhuizen<p>​Kort geleden was ik op bezoek bij een wat oudere huurster van Mozaïek Wonen. Een weduwe die al jaren een mooie grote eengezinswoning van ons huurt. Ik vroeg haar vanwege haar leeftijd en haar kwaaltjes of ze al heeft nagedacht over verhuizen naar een seniorenappartement. Tja, ze vertelde dat ze dit wel eens overwogen heeft, maar dat een andere huurwoning toch veel te duur zou zijn. Ze betaalt nu 620 euro per maand. Ik vertelde dat een seniorenappartement vaak niet duurder en soms zelfs goedkoper is, maar wel gelijkvloers en vaak op goede locaties nabij winkels en voorzieningen. Na haar op een paar concrete appartement complexen gewezen te hebben, kapte ze het gesprek af met de mededeling dat ze hier nog weleens over gaat nadenken. Het is begrijpelijk een lastig en gevoelig onderwerp voor ouderen.</p><p>Als corporatie is het niet eenvoudig om het gesprek hierover te voeren. Aan de ene kant willen we de ouderen wijzen op aantrekkelijke alternatieven zodat zij prettig kunnen blijven wonen. We zien dat geleidelijk aan door de vergrijzing steeds meer ouderen niet optimaal wonen. Aan de andere kant willen we onze oudere huurders niet het gevoel geven dat wij vinden dat ze moeten verhuizen. Het past ons niet om daar een oordeel over te hebben. </p><p>Wat daarbij opvalt – en dat hoor ik ook vaak van onze medewerkers – is dat oudere mensen geweldig opzien tegen een verhuizing naar een andere onbekende woning. Ze blijven het liefst in de eigen woning wonen want dat is vertrouwd, ook al ‘past’ die woning niet zo goed meer. Ouderen komen hier niet alleen uit. Volgens mij biedt het gesprek hierover met kinderen, familie, vrienden, huisarts, ouderenadviseur of medewerkers van Mozaïek Wonen uitkomst. In een gesprek ontstaan nieuwe inzichten en mogelijkheden en kunnen er betere afwegingen worden gemaakt. Ons kunt u altijd hierover bellen; wij informeren u graag over de mogelijkheden en soms ook de onmogelijkheden. </p><p><img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /></p><p>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder<br></p>2016-10-26T22:00:00Z
Website Blog Ron de Haas: Portemonnee leeg? Hoe dan de huur betalen?https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-ron-de-haas-portemonnee-leeg-hoe-dan-de-huur-betalenWebsite Blog Ron de Haas: Portemonnee leeg? Hoe dan de huur betalen?<p>​Vorige week luisterde ik een keertje mee bij ons Woonservicepunt. Er kwam een telefoontje binnen van een huurster. Ze kan de huur voor de komende maand niet betalen. Ze vertelde fors rood te staan bij de bank, omdat ze studiegeld moest overmaken voor haar zoon. Tja, hebben wij een boodschap aan zo’n verhaal?<br><br>Als woningcorporatie komen we dagelijks in aanraking met huurders die moeite hebben om de huur tijdig te betalen. Vanwege verschillende omstandigheden kunnen huurders in de problemen geraken, zoals (tijdelijk) geen betaald werk hebben; onregelmatige inkomsten (bijv. als zzp-er); onverwachte andere hoge (medische) uitgaven etc. Huurders melden dit vaak niet tijdig bij ons. En dat is juist zo belangrijk. We kunnen dan gezamenlijk bekijken of er oplossingen mogelijk zijn en kunnen een goede betaalafspraak overeenkomen. Als corporatie staan wij in die gevallen naast de huurder en niet tegenover de huurder! Ons doel  is namelijk het huisvesten van mensen die het (financieel) niet gemakkelijk hebben.<br><br>Huurachterstand is voor ons als woningcorporatie niet leuk, maar voor een huurder vooral een grote zorg. Hoewel het per persoon verschilt, kan dit bij langdurige achterstand zelfs leiden tot neerslachtigheid, eenzaamheid, schaamte of wanhoop. Het is moeilijk om er dan in je eentje weer goed uit te komen. Daarom helpen we een huurder als zijn of haar portemonnee leeg is of leeg raakt. Maar dan moeten we dit wel – liefst van de huurder zelf – horen.<br><br>De huurster aan de telefoon hebben we snel kunnen helpen. Het was de eerste keer in acht jaar dat ze problemen had met het betalen van de huur. We hebben een betalingsregeling met elkaar kunnen afspreken. Verspreid over vier maanden gaat ze de huurachterstand inlopen.<br><br>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder</p><p> </p><p> <img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /> </p> 2016-08-17T22:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Schaf de verhuurdersheffing af!https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-schaf-de-verhuurdersheffing-afWebsite Blog van Ron de Haas: Schaf de verhuurdersheffing af!<p>​Nergens in Europa zijn er zoveel sociale huurwoningen. Mooie, goed onderhouden woningen, verspreid liggend in wijken. Nederland wordt hiervoor internationaal geroemd en mag daar trots op zijn.  Wij laten mensen met een lager inkomen of mensen die extra zorg nodig hebben goed wonen. Dat is geen gunst naar huurders toe, maar gewoon omdat we – als maatschappij - dit tot op heden met zijn allen belangrijk en rechtvaardig vinden.<br><br>Maar wat heeft de regering een paar jaar geleden gedaan? Ze hebben gewoon een nieuwe belasting verzonnen om heel veel extra geld binnen te halen; de zogenaamde verhuurdersheffing! Die moeten de corporaties in Nederland betalen. Mozaïek Wonen betaalt dit jaar notabene 5,6 miljoen euro en volgend jaar al 6,4 miljoen aan Den Haag. Dat is bijna twee maandhuren per woning. Ontzettend veel geld, waar Mozaïek Wonen andere belangrijke dingen mee zou kunnen doen (bijvoorbeeld per jaar 40 extra betaalbare huurwoningen bouwen of honderden bestaande woningen extra isoleren of huren nog meer matigen dan we nu al doen en soms zelfs afzien van huurverhogingen).  <br> <br>Het wordt in Den Haag niet zo gezegd, maar het is gewoon een platte huurdersbelasting! De mensen met een laag inkomen zijn de dupe en worden achtergesteld ten opzichte van eigenaren van woningen. Ze moeten de verhuurdersheffing namelijk helaas grotendeels via extra huurverhogingen opbrengen. Dit is een grote aanslag op de kleine portemonnee. De financiële mogelijkheden van Mozaïek Wonen om de pijn zoveel mogelijk te verzachten, zijn echter door de verhuurdersheffing beperkt. De minister wil doorgaan met deze verhuurdersheffing; zelfs een nog hogere heffing is niet uitgesloten. Als Mozaïek Wonen blijven wij grote bezwaren houden tegen deze oneerlijke belasting.<br><br>Wij vinden het echt onredelijk dat de huurders extra belast worden en dat corporaties zoveel nuttige activiteiten noodgedwongen achterwege moeten laten. Gelukkig blijkt dit inmiddels ook uit recent wetenschappelijk onderzoek. Wordt het daarom niet eens tijd dat we weer rechtvaardig kijken naar de woonlasten van huurders. Als we in de toekomst ook nog trots willen zijn op ons sociale huurstelsel, moet er wel wat gaan veranderen in dit land. Gemeenten krijgen dit gelukkig in de gaten, nu de landelijke politiek nog!<br><br>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder</p><p> <img class="moz-photoGalleryImg" src="/Mozaiek%20afbeeldingen/Coporate/Directie/Foto%20Ron%20de%20Haas%20Column%20Web.jpg.png" alt="" style="margin:5px;width:200px;" /> <br> <br> </p><p> </p><p> </p>2016-07-05T22:00:00Z
Website Blog van Ron de Haas: Voldoende sociale woningen; een kwestie van beschaving!https://www.mozaiekwonen.nl/over-mozaïek/nieuws-en-persberichten/blogs-ron-de-haas-(archief)/blog-van-ron-de-haas-voldoende-sociale-woningen-een-kwestie-van-beschavingWebsite Blog van Ron de Haas: Voldoende sociale woningen; een kwestie van beschaving!<p>​Zorgen voor voldoende sociale huurwoningen is een belangrijke doelstelling van Mozaïek Wonen. Op dit moment blijkt dat voor sommige groepen huurders, vooral jongeren, het lastig is om een sociale huurwoningen te bemachtigen. Ik verwacht dat dit de komende jaren een toenemend knelpunt wordt. Er komen naar verwachting namelijk steeds minder sociale huurwoningen leeg. Ouderen blijven langer zelfstandig in hun huidige huurwoning wonen, want verhuizen naar een verzorgingshuis is sinds 2015 immers bijna niet meer mogelijk. Verder zien we dat mensen die tijdelijk opgevangen zijn in een maatschappelijke instelling gestimuleerd worden weer zo snel  mogelijk zelfstandig te gaan huren. En niet in de laatste plaats leidt de komst van (vaak alleenstaande) asielzoekers , als die een verblijfsvergunning krijgen, tot extra vraag naar onze leeggekomen sociale huurwoningen. Kortom iedereen kan uittellen dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn binnen afzienbare tijd.<br><br>Als Mozaïek Wonen zijn we daarom in gesprek gegaan met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Gouda om meer bouwlocaties beschikbaar te stellen voor sociale woningbouw. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft hier snel en adequaat op gereageerd en er zijn afspraken gemaakt voor de bouw van 175 nieuwe sociale huurwoningen in de komende jaren in Bodegraven. De wijze waarop deze gemeente dit knelpunt heeft opgepakt, verdient alle waardering. Met de gemeente Gouda zijn we nog in gesprek hierover. Het is in deze gemeente een lastig  vraagstuk; er spelen veel belangen. Maar naar mijn mening moet het toch mogelijk zijn om het percentage betaalbare huurwoningen in de nieuwbouwwijk Westergouwe, dat nu slechts 10% bedraagt, wat te verhogen. Het zorgen voor voldoende huisvesting voor mensen die het vaak toch al moeilijk hebben om ’de eindjes aan elkaar te knopen’ is toch het minste wat we als samenleving kunnen doen. Voor mij niet meer en niet minder dan een kwestie van beschaving!<br><br>Ron de Haas<br>directeur-bestuurder Mozaïek Wonen </p><p> </p>2016-06-21T22:00:00Z