Blog Ron de Haas: Nieuw Kabinet: goed voor huurders?

Nieuw kabinet: goed voor huurders?

Er wordt al weken onderhandeld door politieke partijen om te komen tot een nieuw kabinet. Het is nog ongewis wat voor kabinet er komt en wanneer.

Mozaïek Wonen hoopt dat het nieuwe kabinet goed is voor u als huurder van een corporatie, zoals:

1. Minder regels.
De laatste jaren zijn er veel te veel (rijks)regels bijgekomen. In onze ogen staan die vaak niet ten dienste van huurders en werken soms zelfs belemmerend. Voorbeeld: woningruil is steeds vaker niet meer mogelijk, waardoor wij huurders moeten teleurstellen.


2. Afschaffen van verhuurdersheffing of geld teruggeven aan corporaties voor investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid.
Als Mozaïek Wonen zien we veel kansen om onze woningen verder te isoleren of te voorzien van zonnepanelen, om nog maar niet te spreken over gasloze of energieneutrale woningen. Alleen hebben we nu onvoldoende geld om deze opgave optimaal op te kunnen pakken. Dergelijke investeringen zorgen voor lagere energielasten. Daar schiet u als huurder écht wat mee op!


3. Het op peil houden van de huurtoeslag, liefst verruimen.
Steeds meer mensen hebben moeite om de huur te betalen en leven nu al onder de armoedegrens. Schrijnend en beschamend in een welvarend land als Nederland.

Goed en betaalbaar wonen is daarnaast vooral een lokale kwestie. Daar horen de afspraken thuis over wat wenselijk is op het gebied van wonen en niet in Den Haag. Daar is het eerste belang om te kijken wat de gevolgen zijn voor de schatkist. Ik duim dat het nieuwe kabinet ook (meer) tot dat inzicht komt. Als dit en de drie punten worden vervuld, dan krijgen we een kabinet dat goed is voor u als huurder.


Ron de Haas
directeur-bestuurder
 

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl