Blog Ron de Haas: Steuntje in de rug

​Een paar maanden geleden kwam ik met een huurster in gesprek. Ze was alleenstaande moeder met een nog jonge dochter. Zij moeten leven van een uitkering. Toen we het over de huurverhoging van afgelopen 1 juli spraken, werd ze fel. Haar huurverhoging bedroeg € 5,- per maand. 'Weet u wel hoeveel geld dat voor mij is. Voor u is het weinig, maar uw maandinkomen staat gelijk aan mijn jaarinkomen'. Een confronterende reactie – los van de vraag of dit feitelijk juist was – die onderstreept hoe belangrijk het is dat we betaalbare huren hanteren voor onze woningen.

Mensen die in financiële problemen geraken- vaak buiten hun eigen schuld om - hebben grote zorgen. Wij zien die ook en gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om aanvullende bijdragen e.d. te krijgen. Mozaïek Wonen denkt momenteel na of we vanaf 2018 in bepaalde specifieke situaties huurders met een echt laag inkomen tegemoet kunnen komen. Bijvoorbeeld wanneer ze vanwege eerdere woningtoewijzingsregels eigenlijk te duur zijn gaan wonen. Hoe? Wel door onder andere de huurprijs te verlagen of een verhuizing naar een goedkopere woning eenvoudiger te maken. Waar betalen we dat dan uit, want we zijn toch geen Sinterklaas?

Sinds enkele jaren voeren we een inkomensafhankelijk huurbeleid. Dat wil zeggen dat huurders met een hoger jaarinkomen (2017: meer dan € 40.349,-) een hogere huurverhoging krijgen. Zij wonen eigenlijk te goedkoop ten opzichte van de waarde van hun woning en ten opzichte van hun inkomen. Dit extra geld uit die extra huurverhoging willen we gaan gebruiken om de specifieke groepen huurders - die vanwege hun inkomen in de knel zijn of dreigen te komen - tegemoet te komen. Wij zijn nog met onze huurdersverenigingen in gesprek om dit verder uit te werken. Het zou toch mooi zijn als de wat 'stevige schouders' de wat 'zwakkere schouders' zouden kunnen ondersteunen!

Het armoedeprobleem kunnen wij niet oplossen, maar we willen wel omzien naar die groep huurders, die daar mee kampen. We hopen daarmee hun probleem wat draaglijker te maken. 

Ron de Haas
directeur-bestuurder

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl