Altijd een passende oplossing

​Vaak gaat ouder worden gepaard met beperkingen. Soms leidt dat tot het gebruik maken van een scootmobiel. Een mooie manier om je toch te kunnen verplaatsen. Echter, dit geeft ook wel eens problemen in onze flats. Want waar stal je een scootmobiel in de algemene ruimte?


Juist nu ouderen langer in hun eigen woning blijven wonen, zien we een toename van scootmobiels. Bij oudere wooncomplexen is destijds geen rekening gehouden met stallingsruimten voor scootmobiels (bij nieuwe appartementcomplexen wordt hier uiteraard wel in voorzien). In de praktijk zoeken we steeds naar maatwerkoplossingen. Dat vraagt soms enig begrip van andere bewoners. Helaas kunnen we niet in alle gevallen scootmobiels verantwoord laten stallen. Denk maar eens aan aspecten als brandveiligheid.


Gelukkig lukt het ons meestal nog om een oplossing te vinden. Daar waar het niet veilig is, gaan we met betrokkenen in gesprek.  Dit kan leiden tot een verhuizing naar een woning, waar het gebruik van een scootmobiel geen probleem is.
Zo zie je maar, dat langer zelfstandig wonen voor ouderen weer nieuwe vraagstukken oplevert, die niet altijd makkelijk op te lossen zijn.


Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl