Blog van Ron de Haas: Armoede achter de voordeur

​Armoede in onze huurwoningen. Dit komt helaas maar al te vaak voor. Mozaïek Wonen beschikt niet over exacte cijfers voor haar eigen huurders, maar volgens landelijk onderzoek beschikt zo’n 18% van de huishoudens in een huurwoning over onvoldoende geld voor de meest noodzakelijke basisuitgaven. Dit percentage gaat zelfs naar 28% als de huishoudens worden meegeteld, die te weinig geld hebben om op een bescheiden wijze deel te kunnen nemen aan het sociale verkeer (lid van vereniging e.d.). We praten dan over ruim 3.500 van onze bewoners (volwassenen en kinderen) die hier mee te kampen hebben. Een onvoorstelbaar hoog aantal!

Onze benadering is niet van ‘eigen schuld, dikke bult’. Nee, wij zijn er juist ook voor die mensen om hen goed en betaalbaar te laten wonen. Wij zijn ons bewust van soms schrijnende situaties. Wij kunnen echter niet de armoede de wereld uit helpen in Gouda, Bodegraven en Moordrecht. We kunnen wel meedenken met gemeenten, kerken, en organisaties als Humanitas of De Kring om hen te ondersteunen. Lastig is hierbij hoever we hierin moeten gaan. Wij verhuren per slot van rekening woningen, dat is ons doel. We zorgen voor voldoende, goede en betaalbare  huurwoningen. Daarom verlaagt Mozaïek Wonen al enige tijd de huur voor nieuwe huurders bij ongeveer een derde van haar woningen, om deze groep aan passende huisvesting te kunnen helpen. We denken mee als er een huurschuld ontstaat. We isoleren onze woningen, zodat de energielasten lager worden. Hiervoor vragen wij geen extra huur. Maar is dat voldoende? Die vraag is bij ons actueel. Wij zijn aanspreekbaar op onze rol in de samenleving. Dat geldt ook voor armoedebeleid. Tegelijkertijd beseffen we dat armoede vele gezichten kent en idem zoveel oorzaken. Samen met andere lokale organisaties en gemeente slaan we steeds meer de handen ineen om op zoek te gaan naar passende maatregelen.

Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen