Blog van Ron de Haas: Compliment aan veel van onze huurders!

Onze medewerkers van Mozaïek Wonen hebben dagelijks contact met onze huurders. Het komt regelmatig voor dat een opzichter langs gaat bij huurders die na soms 30, 40 of zelfs 50 jaar hun huurwoning gaan verlaten. Wat opvalt is dat een opzichter dan vaak een woning aantreft die door de huurder in al die jaren voortreffelijk is onderhouden. Huurders hebben soms zelf voorzieningen aangebracht zoals een cv-installatie, of een keuken vervangen. Vaak zijn huurders na al die jaren gehecht aan de woning waar ze een groot deel van hun leven hebben gewoond; waar kinderen geboren zijn en het gezinsleven zich heeft afgespeeld. Ontroerend zijn soms de verhalen die ze dan vertellen en het verdriet dat ze de woning vanwege hun gezondheid moeten verlaten.

Zo ook weer recent. Een woning die na bijna 50 jaar wordt verlaten. De opzichter komt langs en ontmoet de huurders die zelfs een beetje zenuwachtig zijn of de opzichter wel tevreden is over de wijze waarop zij hun huurhuis achterlaten. Uit ons (digitale) dossier blijkt dat ze in de loop der jaren nauwelijks reparatieverzoeken hebben ingediend; altijd trouw en op tijd de huur hebben betaald en – zoals nu blijkt - heel netjes de woning hebben bewoond. Onze opzichters maken het in de praktijk helaas ook wel anders mee.

Toch is het eigenlijk wat vreemd, dat goede en trouwe huurders ons opvallen. Daar is wel een verklaring voor. Huurders waar - soms buiten hun schuld - gedoe is en waar we veel contact mee hebben, staan veel vaker op ons netvlies. Zo'n 90% of meer van onze tijd besteden we aan hen. We beseffen echter dat we met het overgrote deel van onze huurders nauwelijks contact hebben omdat ze tevreden zijn en vaak zelf hun problemen oplossen. Daarom vanaf deze plaats hulde aan al die huurders die netjes omgaan met hun woning die ze van Mozaïek Wonen huren!

 

Ron de Haas
directeur-bestuurder

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl