Blog van Ron de Haas: Dé huurder bestaat niet!

Onlangs hoorde ik nog iemand zeggen:  ‘Gelijke rechten voor iedere huurder,  zonder rekening te houden om wie het gaat.  Dat klinkt heel logisch, maar dat is het niet.' Dit vraagt om een uitleg.
 
Dagelijks voeren onze medewerkers gesprekken met huurders. Er komen dan tal van vragen langs. Een paar voorbeelden. Een inwonende zoon wil in de grote woning blijven wonen, nu zijn moeder onlangs is overleden. Een bovenbuurvrouw vindt dat de onderbuurman moet stoppen met het veroorzaken van geluidsoverlast. Een vrouw die wil scheiden wil acuut een andere woning voor haar en haar kinderen, omdat haar man haar bedreigt. En zo kan iedere dag weer een lange lijst gemaakt worden.

Voor onze medewerkers is het soms lastig om de situatie juist in te schatten. Standaard antwoorden en standaard oplossingen blijken vaak niet te werken in individuele situaties. Door vragen te stellen en bij ingewikkelde zaken het gesprek aan te gaan, krijgen onze medewerkers een goed beeld van de situatie en de wensen van de huurder. Dat is belangrijk, want dan kan er indien mogelijk aan een maatwerkoplossing gewerkt worden. Dat betekent overigens niet dat we dan als corporatie de huurder altijd kunnen helpen of dat we problemen zo maar overnemen. We willen vooral de huurder tegemoet komen door samen met hen te zoeken naar de beste oplossing in hun specifieke situatie. En gelukkig lukt dit vaak, ondanks het feit dat strenge wet- en regelgeving soms belemmerend werkt.

Is er dan sprake van ongelijkheid als je de ene huurder anders helpt dan de andere huurder? We denken van niet. Sterker nog, als we juist iedereen dezelfde oplossing bieden, wordt de ene huurder misschien wel geholpen, maar een andere juist weer niet.

Voor ons is iedere huurder een mens met eigen omstandigheden en wensen en daar willen we ons  -binnen ons vermogen - persoonsgericht op richten. Daar doen onze medewerkers iedere dag hun best voor!

Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl