Blog van Ron de Haas: Dilemma voor Mozaïek Wonen!

​Inkomen te hoog voor sociale huurwoning en te laag voor koophuis!

De laatste tijd hoor ik steeds meer dat sommige mensen in onze omgeving het heel moeilijk vinden om een passend huis te vinden. Het gaat dan om degenen die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning (jaarinkomen > € 36.000, huurprijs max. € 710,-).  Ze kunnen of willen geen huis kopen. Vaak zijn het éénverdieners die geen hypotheek kunnen krijgen. Maar ze kunnen ook geen huurhuis vinden voor een prijs vanaf € 710,- tot pakweg € 900,-. Het aanbod is in deze huurcategorie maar zeer beperkt. De regering wilde dat commerciële partijen deze woningen zouden bijbouwen, maar in de praktijk gebeurt dit slechts mondjesmaat. Mozaïek Wonen heeft vanuit het verleden zelf nog wel ruim 200 duurdere woningen met een huurprijs boven de € 710,-.  Echter corporaties mogen volgens de nieuwe Woningwet die categorie huurwoningen niet meer zo maar bijbouwen.

Er lijkt in toenemende mate nu toch een knelpunt te ontstaan voor woningzoekenden die een beetje tussen wal en schip dreigen te raken. In de politiek wordt al weer gezegd dat corporaties in de nabije toekomst dus maar weer moet worden toegestaan deze middeldure huurwoningen te bouwen. Dan wel dat we goedkope woningen na leegkomen in de middeldure categorie moeten gaan verhuren.

Moet Mozaïek Wonen deze weg opgaan? Dat is de vraag die we onszelf in het kader van ons nieuwe ondernemingsplan stellen. Voor ons best een dilemma. Er zitten namelijk verschillende haken en ogen aan deze denkrichting. Als we deze weg op gaan, dan gaat dit helaas ten koste van de échte doelgroep van corporaties. We bedoelen dan de mensen met een kleine portemonnee. Onze voorraad sociale huurwoningen wordt dan kleiner, zodat woningzoekenden langer moeten wachten op een geschikte sociale huurwoning en/of bij nieuwbouw investeren we veel geld dat niet gebruikt kan worden voor sociale huurwoningen.

Een lastige kwestie dus. Vooralsnog ben ik van mening dat Mozaïek Wonen een heldere focus moeten houden op voor wie we zijn.  En dat is voor huurders met een smalle beurs. Daar overstijgt in onze regio de vraag naar goedkope huurwoningen de komende jaren nog steeds het aanbod. Mensen die iets meer verdienen, hebben soms een nijpend huisvestingsprobleem. Is dat aan een corporatie om op te lossen of vraagt dit nader beleid van de (rijks)overheid? Ik denk dit laatste!

Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?

Stuur dan een e-mail naar directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl