Blog Ron de Haas: Gas geven op duurzaamheid

Duurzaamheid staat volop in de belangstelling, ook bij Mozaïek Wonen: meer woningen isoleren; zonnepanelen plaatsen op onze daken; gasloos bouwen en bestaande woningen afkoppelen van de gasleiding; realiseren van nul op de meter woningen etc. etc. De kranten staan er vol van. Wat opvalt is hier en daar het ongeduld. Eigenlijk liever vandaag al aan de slag dan pas morgen. Voor Mozaïek Wonen staat voorop: eerst denken en dan doen! Waarom? Omdat het ingrijpende maatregelen zijn die veel investeringen vergen en waarbij het soms ook gaat om het toepassen van nieuwe technieken die nog in de kinderschoenen staan. En last but not least de noodzaak om samen te werken met andere partijen, zoals gemeente en energiebedrijven, voor afstemming en échte stappen vooruit.  Het is duidelijk dat windenergie in de toekomst de meeste energie zal moeten leveren voor ons woongenot. Dat betekent bijvoorbeeld tal van nieuwe windmolens in Nederland.

Wacht Mozaïek Wonen dit allemaal eerst af? Nee, we isoleren al volop onze woningen en hier gaan we de komende jaren vooral mee door. We gaan nog dit jaar zonnepanelen plaatsen op enkele wooncomplexen. Onze nieuwbouw in Weideveld in Bodegraven krijgt geen gasaansluiting meer, maar wordt aangesloten op een warmtedistributienet. In de Agnietenstraat in Gouda, waar we het voormalige stadskantoor verbouwen tot 53 sociale huurwoningen, komt geen gasaansluiting maar installeren we lucht-water warmtepompen. We bereiden binnenkort onze eerste nul op de meterwoningen voor in Gouda. We zijn nauw betrokken bij het regio-initiatief om te komen tot een energiestrategie Midden Holland. Kortom, we zitten niet stil en staan volop achter de ambities om verantwoord om te gaan met ons milieu. Het is een mooie uitdaging om aan deze betekenisvolle maatschappelijke opgave een belangrijke bijdrage te leveren.


Ron de Haas
directeur-bestuurder

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar directiesecretariaat@mozaiekwonen.nl