Blog van Ron de Haas: Goed en betaalbaar wonen staat voorop

​Op 1 juli verhogen wij weer onze huren. We houden deze ook dit jaar beperkt en lager dan wettelijk toegestaan. De jaarlijkse huurverhoging is een lastig vraagstuk. Aan de ene kant willen we betaalbaar wonen mogelijk blijven maken. Aan de andere kant kost het ons steeds meer om bijvoorbeeld een woning goed te onderhouden. Kunnen we onze huren bevriezen of misschien zelfs verlagen? Helaas op dit moment niet. Minder huuropbrengsten betekent dat we moeten bezuinigen op nieuwbouw, verduurzaming, onderhoud en leefbaarheid. Dat willen we niet.

Het gemakkelijkste is als de forse extra lastenverzwaring die het kabinet ons oplegt van tafel gaat. Hierdoor worden juist de huurders die aangewezen zijn op een sociale huurwoning onevenredig zwaar getroffen.

Ik begrijp dat huurders soms teleurgesteld reageren op de jaarlijkse huurverhoging. Ook omdat de energielasten stijgen. Daarom matigen we onze huurverhoging, investeren we in energiebesparende maatregelen en blijven we betaalbare nieuwbouw realiseren. En vragen we, samen met wethouders en collega-corporaties, aandacht in Den Haag voor het betaalbaar kunnen houden van uw woning.


Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl