Blog van Ron de Haas: Goed nieuws 200 extra sociale huurwoningen

Goed nieuws: 200 extra sociale huurwoningen

Blog  in de Goudse Post van 27 juni 2018 voor onze lezers in Gouda.

Krijgt sociale woningbouw in Gouda serieuzere aandacht van het nieuwe college van burgemeester en wethouders? Met die gedachte ging ik het nieuwe coalitieprogramma twee weken geleden lezen. En om maar met de deur in huis te vallen. Ik ben niet ontevreden over de beoogde inzet. De ambities van de nieuwe coalitie voor de periode 2018-2022 zijn groot. Misschien zelfs wel te groot, want een gedegen financiële onderbouwing ontbreekt (nog). Voor woningzoekenden in de sociale huur is er goed nieuws. Er komen 200 extra sociale huurwoningen. En nog eens onderstreept wordt dat 1/3 deel van de totale woningvoorraad in Gouda sociaal moet blijven. Dit is zonder meer een goed uitgangspunt, want er is veel vraag naar betaalbare huurwoningen.

Uiteraard worden de nieuwbouwwoningen gasloos gebouwd. Op energiegebied is de inzet zelfs om in 2025 de eerste Goudse woonbuurt volledig gasloos te hebben. Let wel, het gaat hier niet om een nieuwbouwwijk, maar om een reeds bestaande buurt. Het is nog niet bekend welke buurt men op het oog heeft.

Ik lees in het coalitieprogramma ook andere mooie ambities, zoals versnelling van woningbouw, investeren in onderwijs, goede (jeugd)zorg, in leefbare buurten, veilige wijken, vernieuwende woonconcepten voor ouderen etc.

De ambitieuze plannen van het nieuwe college voor de komende vier jaar zijn lovenswaardig. Een gemeente kan dit allemaal niet alleen realiseren. Wij als Mozaïek Wonen leveren graag onze bijdragen, vooral als dit het wonen van onze huurders en toekomstige woningzoekenden ten goede komt. Het nieuwe college heeft haar plannen in woorden uitgesproken, het komt nu aan op daden!

Nieuw college begint met aansprekende ambities

Blog  in de Kijk op Bodegraven van 27 juni 2018 voor onze lezers in Bodegraven en Nieuwerbrug.

Op mijn vakantieadres las ik dat er in Bodegraven-Reeuwijk een nieuw college van burgemeester en wethouders is aangetreden. Nieuwsgierig geworden kon ik het niet laten op internet het nieuwe collegeprogramma op te zoeken en te lezen. Het motto “Samen duurzaam gezond” sprak mij direct aan. Al lezende werd ik enthousiast. Het gemeentebestuur wil veel moeite doen om in gesprek te komen en te blijven met de inwoners. Nadrukkelijk worden in het collegeprogramma ook sociale huurwoningen genoemd. Het percentage sociale huurwoningen bij (nieuw)bouwprojecten wil het nieuwe college laten groeien naar 20%. Dat is heel mooi en dat betekent dat het college omziet naar mensen met lage inkomens. Op het gebied van duurzaamheid stapelen de ambities zich op. Er wordt veel gevraagd van inwoners en organisaties. Gelukkig geeft het gemeentebestuur hierbij het goede voorbeeld door haar eigen gemeentelijke panden de komende jaren te verduurzamen. Iets te ambitieus wordt het nieuwe college wel als het gaat om bij nieuwbouw uit te gaan van Nul op de Meter woningen. Een ambitie die Mozaïek Wonen ook heeft, maar die vooral bij gestapelde bouw nog niet realistisch is. De huidige stand van zaken van de techniek is nog onvoldoende. Bij rijtjeshuizen lukt dit inmiddels – als ze gunstig liggen ten opzichte van de zon – gelukkig al wel.

Toegegeven, ik was in vakantiestemming toen ik het collegeprogramma las. Letterlijk en figuurlijk zag het er dan allemaal wat zonniger uit. Maar dit neemt niet weg dat het nieuwe college met dit aansprekende programma een goede start maakt. Mooie woorden hebben slechts een korte houdbaarheidsdatum; het gaat om de resultaten. Geen woorden maar daden dus! Daar reken ik op!

Te gek voor woorden! Huurders weer de klos?

Blog in Hart van Holland van 27 juni 2018 voor onze lezers in Moordrecht.

Een aantal weken geleden kwam premier Mark Rutte in politieke problemen over de wijze waarop het afschaffen van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders van grote concerns wordt afgeschaft. De geloofwaardigheid van de premier kwam in het geding. Wat mij bij deze kwestie nog veel meer bezighoudt is dat dit een gat slaat in de begroting en dat het kabinet dit wil dekken door geld elders weg te halen.

Het plan is – bijna niet te geloven – om een flink deel van de rekening, te weten ca € 300 miljoen bij de corporaties neer te leggen via een nieuwe belasting ATAD genaamd. Het gaat hier om een bedrag van jaarlijks € 150 euro per sociale huurwoning (is €12,50 euro per maand per huishouden). Dit komt in feite wederom neer op nog meer lasten neerleggen bij huurders van een sociale huurwoning; dus de mensen met de laagste inkomens in Nederland.

Dit is niet de eerste keer; jaren geleden werden corporaties vennootschapsbelastingplichtig, terwijl een corporatie niet eens een niet winst beogende instelling is. Sinds enkele jaren moeten corporaties een forse verhuurdersheffing betalen (ongeveer € 55 euro per maand per woning/huishouden). Dit heeft helaas geleid minder mogelijkheden om te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw of isolatie van woningen gedurende de afgelopen jaren.  En dan nu weer een nieuwe belasting. Een onbegrijpelijk plan wordt in deze weken uitgewerkt en het is écht te gek voor woorden. Weer eenzijdig de zwakste schouders zware lasten opleggen en dat in een tijd dat het Nederland voor de wind gaat. Volstrekt onrechtvaardig in mijn ogen. Terwijl aan corporaties ook nog eens grote extra inspanningen worden gevraagd. Denk daarbij maar eens aan het fors investeren in het verduurzamen van het woningbezit en extra nieuwbouw.

Dames en heren politici, of u nu actief bent in gemeenten, provincie of landelijk, laat uw stem horen en laat zien dat we in Nederland een beschaafde natie zijn. Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en niet andersom!


Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op één van deze columns reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl