Blog van Ron de Haas: Heldere taal voor allemaal

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 9 volwassenen in onze regio niet of met moeite kan lezen of schrijven. Binnen onze groep huurders zijn dat er waarschijnlijk zelfs meer. Wij zijn geschrokken van deze cijfers. Je staat hier niet dagelijks bij stil. Het is ook niet makkelijk te herkennen. Meestal geven mensen het zelf ook niet aan, omdat ze zich ervoor schamen.

Hoe kun je deze mensen helpen? Een mooi initiatief in Gouda is de oprichting van een Taalhuis in de Chocoladefabriek. Het Taalhuis biedt informatie, hulp en cursussen (zie ook: www.bibliotheekgouda.nl/leren/taalhuis). Mozaïek Wonen sluit zich daar graag bij aan.

Wat gaan wij verder doen? Allereerst goed bekijken of we onze (nieuws)brieven begrijpelijker kunnen maken. Ook gaan we meer werken met pictogrammen (plaatjes) en soms met filmpjes. Nog mooier is het als huurders zelf aangeven dat ze moeite hebben met lezen. In dat geval kunnen wij hen extra ondersteunen.


Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl