Blog van Ron de Haas: Het draait niet alleen om geld

​Bij woningcorporaties draait veel om geld, veel geld zelfs. Ook bij Mozaïek Wonen.  Hier ziet u hoe onze inkomsten en uitgaven voor 2020 begroot zijn.

Wij verhuren vooral sociale woningen; minimaal 75% van onze woningen heeft een huur waarvoor huurders bij een laag inkomen huurtoeslag kunnen aanvragen. Dat willen we graag zo houden, al wordt dat steeds moeilijker.  Dit jaar betalen we maar liefst € 18 miljoen aan belasting (in 2019: € 13 miljoen). De verhuurdersheffing kost ons in 2020 al € 8,9 miljoen. Bijna alle politieke partijen in de Tweede Kamer willen deze heffing afschaffen, maar het regeerakkoord laat dit niet toe. Heel jammer, want afschaffing zou het mogelijk maken om de huren laag te houden; meer nieuwe woningen te bouwen en snel het woningbezit te verduurzamen.

Genoeg over geld. ‘Het draait niet alleen om geld’, zei mijn vader vroeger al. Ons werk gaat vooral ook om goede dienstverlening. Onze medewerkers zijn vrijwel dagelijks bezig het wonen aantrekkelijk te maken of te houden voor onze huurders. Dat is mooi werk en daar gaan we dit jaar mee door.  We streven ernaar dat iedere huurder – uiteraard betaalbaar – maar ook prettig en veilig kan wonen. Dat zijn en blijven onze drijfveren en daar zijn we trots op!


Ron de Haas

directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl