Blog van Ron de Haas: Hoe verdeel je schaarste eerlijk?

​Er zijn te weinig sociale huurwoningen, vooral in de Randstad. Hoe helpen we mensen aan een betaalbare woning? En hoe wijzen we de beschikbare woningen eerlijk toe aan woningzoekenden? Dat is een pittige uitdaging. In de lokale en landelijke politiek worden allerlei oplossingen bedacht.

Zo wil Minister Ollongren binnenkort de inkomensgrens voor toewijzing wijzigen. Een lagere inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens en een hogere voor twee- en meerpersoonshuishoudens. Dit heeft veel nadelige gevolgen. Denk aan een alleenstaande die wil huren en zijn (lage) inkomen is nu net te hoog. Die kan geen kant meer op, want een huurwoning van 700 euro per maand of meer kan hij of zij niet betalen, als deze er al is.

Het echte probleem van schaarste wordt met plannen als deze niet aangepakt. De oplossing? Meer nieuwbouwlocaties voor sociale huurwoningen. En meer investeringsruimte voor  woningcorporaties, onder andere door afschaffing van de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting. Hoe langer deze oplossing wordt uitgesteld, hoe groter het probleem wordt!


Ron de Haas

directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl