Blog van Ron de Haas: Huren betaalbaar houden, wordt steeds meer een uitdaging!

Op deze pagina leest u hoe wij in 2019 als woningcorporatie aan ons geld komen en waar we het aan uitgeven. Mooi is dat we aan bijna 10.000 huishoudens woningen met betaalbare huren kunnen aanbieden. Duidelijk is te zien dat onze huren bijna zouden verdubbelen als we een marktprijs zouden berekenen, zoals particuliere verhuurders doen. U ziet ook dat we veel geld uitgeven om onze woningen goed te onderhouden en te verduurzamen.

Wrang is dat we jaarlijks € 13 miljoen  aan belastingen betalen aan met name het rijk.  Dit wordt zelfs ruim € 19 miljoen over 3 jaar (dat is 3 tot 4 maanden huur per woning per jaar!). Het betreft hier vooral een verhuurdersheffing en vennootschapbelasting (terwijl we een niet-winstbeogende organisatie zijn).  Alle corporaties in Nederland protesteren tegen deze oneerlijke lastenverzwaring,  temeer omdat de verhuurdersheffing eigenlijk een verkapte huurdersbelasting is, die opgebracht wordt door de minst draagkrachtige huishoudens.  Tot op heden vinden we weinig gehoor bij de politici in Den Haag.

De uitgaven voor verduurzaming, nu al € 10 miljoen,  zullen de komende jaren nog fors verhoogd moeten worden, om onze woningen gasloos te maken. Pas dan kunnen we voldoen aan de ambities uit het Klimaatakkoord. Geld dat we vooralsnog niet beschikbaar hebben vanwege de hoge en onredelijke heffingen en belastingen.

U ziet ook dat onze nieuwbouw in 2019 niet uit onze huren wordt betaald. Enerzijds verkrijgen we geld door beperkte verkoop van woningen, ca 25 - met name dure -  huurwoningen en anderzijds door het aantrekken van leningen. Op deze manier financieren we onze nieuwbouw.

Wij houden geen geld over. Elke euro wordt daadwerkelijk besteed. Wij zijn ervoor om onze huurders een goede en betaalbare woning te bieden. Dat lukt en daar zijn we trots op. We willen ook nieuwe woningen blijven bouwen voor mensen met lage inkomens, omdat daar veel vraag naar is. Het zal de komende jaren niet makkelijk worden om alles wat we willen, te kunnen realiseren. Maar u mag op ons blijven rekenen!


Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl