Blog van Ron de Haas: In actie tegen verhuurdersheffing!

​Eind september hebben we de jaarlijkse de verhuurdersheffing 2019 overgemaakt aan de belastingdienst. Een bedrag van ruim 7,7 miljoen euro (bijna 800 euro per woning). Oorspronkelijk was de heffing bedoeld als een tijdelijke bijdrage aan het Rijk in een tijd van financiële crisis. De crisis is voorbij, maar de heffing is er nog steeds en wordt elk jaar hoger. We zouden met dat geld zoveel meer willen en kunnen doen.

Ik heb al eerder geschreven dat dit een oneerlijke belasting is. Hij wordt opgebracht door onze huurders; mensen met veelal een klein inkomen. Onze financiële armslag is er veel beperkter door geworden. Huurmatiging, nieuwbouw en verduurzaming komen in de knel.

We zijn niet de enige die de heffing onrechtvaardig vindt. Ook vanuit de wetenschap, lokale politiek, huurdersverenigingen (inclusief Woonbond) en uiteraard door woningcorporaties wordt er geprotesteerd tegen deze ‘huurdersbelasting’. Het gebaar van het kabinet op Prinsjesdag voor een jaarlijkse bijdrage aan de corporaties van 100 miljoen euro per jaar, steekt buitengewoon schril af tegen de verhuurdersheffing van bijna 2 miljard.

Corporaties en huurdersverenigingen maken nu via een nieuwe landelijke actie massaal bezwaar. Ook Mozaiek Wonen en onze huurdersorganisaties doen mee. Zal de brede weerstand nu eindelijk doordringen in Den Haag?


Ron de Haas

directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl