Blog van Ron de Haas: Indianenverhalen over wachttijd huurwoning?

‘Wachttijden lopen op tot meer dan 10 jaar om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, vooral in de grote steden’. Af en toe lezen we dit soort berichten. Hoe zit het nu in Gouda en omstreken?

Ja, de wachttijden lopen de laatste jaren ook in onze regio wat op. Er komen steeds meer woningzoekenden. Toch kan iedereen die écht actief zoekt naar een woning en niet al te kritisch is in onze regio binnen een redelijke termijn een woning toegewezen krijgen. Uit recente onderzoeksresultaten blijkt dat de gemiddelde zoektijd voor een huurwoning wel iets stijgt naar 1 tot 11/2  jaar. Soms is het korter. Ben je echt op zoek naar schaarse woningtypen of een bepaalde wijk, dan kan het wat langer duren.

Zijn er dan geen mensen die al jarenlang staan ingeschreven en nog geen geschikte (andere) huurwoning hebben? Ja, die zijn er en dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals:
- Niet reageren op het woningaanbod op Woningnet;
- Onjuiste gegevens opgegeven in Woningnet;
- Slechts af en toe reageren op het woningaanbod;
- Reageren wel op woning, maar die is niet passend qua inkomen of huishoudgrootte;
- Wel woning hebben toegewezen gekregen, maar deze vervolgens weer hebben afgewezen;
- Hebben al dan niet tijdelijk een andere woning betrokken in eigen gemeente of daarbuiten.

In bijzondere situaties kun je bij voorrang in aanmerking komen voor een huurwoning. Het gaat dan om zogenaamde urgenten. Dit zijn mensen die vanwege hun bijzondere persoonlijke situatie volgens de regels van de gemeente geholpen worden. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld scheidingssituaties waar kinderen bij betrokken zijn of om ingrijpende medische redenen.

Mozaïek Wonen verwacht dat de komende jaren de druk op sociale huurwoningen stapsgewijs nog verder toeneemt. Alle reden voor ons om vooral ook in te zetten op uitbreiding van onze woningvoorraad, bij voorkeur door nieuwbouw!

Ron de Haas
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen

@ Wilt u op deze column reageren?
Stuur dan een e-mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl